Znak Moravského Krumlova

Beseda se spisovatelkou Pavlou Jazairiovou a fotografem Jiřím Hůlou 3. května 2007

Dopis Jazairiová a Hůla
Ve čtvrtek 3. května se konala v Městské knihovně Moravský Krumlov beseda se spisovatelkou Pavlou Jazairiovou a fotografem Jiřím Hůlou. Paní Jazairiová je redaktorka, cestovatelka a spisovatelka v jedné osobě. Jako rozhlasová novinářka poutá pozornost více jak patnáct let. A to z mnoha důvodů: má exotické jméno, vykládá o exotických zemích, zná Afriku, Asii či Blízký východ. Nikdy nemluví o podružnostech, vždy jde o něco podstatného, všechno zná nejčastěji z první ruky, pokud to neprožila přímo na vlastní kůži. Bez cestování po světě není Pavla Pavlou.

Paní Jazairiová se narodila ve Francii, dětství strávila cestováním mezi Francií a Československem, kam se natrvalo vrátila v 16-ti letech. O 4 roky později nastoupila do Čsl. rozhlasu, kde pracovala v zahraniční redakci ve vysílání pro francouzskou Afriku. V roce 1968 z politických důvodů z redakce odešla. Pracovala jako prodavačka, později jako tlumočnice. Z manželství s Iráčanem Mufídem Jazairim se jí narodili 2 synové, Nisan a Martin. Po pádu komunismu se stala redaktorkou zahraničního zpravodajství Českého rozhlasu 1, se specializací na oblast Středního východu a oblast severní a západní Afriky. Země třetího světa zná dobře nejen z agenturních zpráv, ale i z vlastní zkušenosti. S rozhlasovým Radiožurnálem dnes spolupracuje externě a zbytek času píše.

Své zážitky z cest po Africe shrnula v knížkách Sahara všedního dne, Setkání v buši, Cesty za Afrikou. Čtenářský ohlas těchto publikací i fejetonů uveřejńovaných v rubrice Zápisník zahraničních zpravodajů v Týdeníku Rozhlas ji přivedl k myšlence vrátit se k unikátní cestě po několika zemích západní Afriky. Svět barev, omamných vůní, exotických krás, ale i vpád moderní doby, to vše popisuje v další knize Afrikou v protisměru. Africkou pentalogii zakončila knihou Egypt, Egypt, kterou napsala společně s přítelem fotografem Jiřím Hůlou. Právě téma Afrika a Indie – země třetího světa byly námětem dvou dopoledních besed pro studenty.

V roce 2001 vydalo nakl. Radioservis další knihu Izrael a Palestina, kde se paní Jazairiová pokouší přiblížit arabsko-izraelský konflikt. O dva roky později vyšla kniha o Indii, která má pokračování V severní Indii a v Jižní Indii- tato kniha je nejnovější.

Další velice zajímavou knihou je kniha Závoj a džíny ve které vyslovila spolu s ostatními autorkami svůj názor na postavení žen v islámském světě.

V roce 2005 se vydala na dlouhou pouť z Francie, přes Španělsko až do významného poutního místa Santiago de Compostela. Své zážitky na této 800 km dlouhé cestě vypráví v knize Cestou hvězdy, která byla hlavním námětem večerní besedy s promítáním a s autogramiádou.

Citace z knihy Cestou hvězdy:
„Pouť je podobenstvím života. Poutník kráčí a na ničem neulpívá. Míjí dobré i zlé, nezná svou cestu, jako nezná budoucnost. Každý den přináší nový cíl. Člověk chvíli s někým jde, pak jej opouští nebo s ním zůstává, ale k cíli kráčí každý sám. Cíl přitom není důležitý, důležitá je cesta.“
„Nechodím do kostela, neznám žádné modlitby. Když říkám „Bůh“, míním tím sílu, stejnou pro všechny. Židé, muslimové, křesťané, hinduisté, buddhisté, lidé jiných vyznání a dokonce i animisté znají Boha. Z mého pohledu je princip víry totožný. Člověk musí jíst a pít, aby se udržel naživu. Jeho duše však potřebuje přesah. Z mého pohledu je „Bůh“ ona naděje a víra v cestu, která pokračuje a má svůj cíl.“

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna