Znak Moravského Krumlova

Exkurze moravskokrumlovských škol v Týdnu knihoven

Městská knihovna Moravský Krumlov patří mezi menší profesionální knihovny. I přesto její činnost není zanedbatelná. Dalo by se říci, že čím menší knihovna a menší možnosti, o to větší snaha zviditelnit se! Jeli o knihovně „slyšet“ a spolupracuje-li s ostatními institucemi, školami, odráží se to i na spolupráci se zřizovatelem. Naše knihovna se nejen pravidelně zúčastňuje celorepublikových akcí, ale pořádá i literární kavárny, besedy, přednášky, promítání, autorská čtení, knižní výstavy a podílí se na kulturním dění ve městě.

První říjnový týden probíhá každoročně ve většině knihoven řada akcí, besed a setkání. Nejinak tomu bylo i v naší městské knihovně. V pondělí 1. října byl Týden knihoven již tradičně zahájen Literární kavárnou pojednávající o Maxu Švabinském. V březnu loňského roku měli návštěvníci možnost poznat nelehké životní osudy malíře Josefa Mánesa. A právě na tohoto vůdčího představitele české výtvarné tradice navázal Max Švabinský. Paní Eva Kopčilová přiblížila profesní i životní dráhu tohoto malíře-grafika -opravdového velikána umění. A právě na tohoto vůdčího představitele české výtvarné tradice navázal Max Švabinský. Paní Eva Kopčilová přiblížila profesní i životní dráhu tohoto malíře-grafika -opravdového velikána umění.

V úterý 2. října se konaly 3 přednášky o Novém Zélandu - zemi protinožců s cestovatelem, spisovatelem p. Jiřím Márou a fotografem Štefanem Kunou. Dopoledne byly přednášky pro studenty SŠ a žáky II. stupně ZŠ na MěKS a navečer se tato přednáška konala v příjemném prostředí sálu Domu s pečovatelskou službou, kde je i bezbariérový přístup umožňující i handicapovaným občanům zúčastnit se různých akcí. Autoři o své cestě připravili poutavé i poučné vyprávění s promítáním nádherných fotografií a videosekvencí doprovázené novozélandskou hudbou. Současně chtěli upozornit na to, že podobnou cestu je možné absolvovat i na invalidním vozíku a chtěli tím dát motivaci všem, kteří o naplnění svého životního snu musí těžce bojovat.

Den otevřených dveří ve středu 3. října byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu si prohlédlo 352 návštěvníků a zapsalo se 25 nových čtenářů, kteří ihned využili jednu z výhod registrace v knihovně -přístup na Internet pro čtenáře zdarma.. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři-někteří využili prominutí poplatků za rezervace knih a případné upomínky, jiní zhlédli prodejní výstavu knih z nakladatelství Egmont pro děti a mládež a zakoupili tak vánoční dárek s 20% slevou. Čtenáři z řad dětí a studentů s chutí luštili velkou tajenku, lámali si hlavu nad rébusy a popletenými příslovími či prověřovali svůj ohebný jazýček nad jazykolamy.

Ve čtvrtek 4. října proběhly 2 besedy se spisovatelkou Ivou Procházkovou. Zúčastnili se žáci I.stupně ZŠ a studenti víceletého gymnázia. Co je na knížkách paní spisovatelky tak mimořádného a poutavého? Iva Procházková totiž dobře ví, že život dětí není bez problémů a starostí, že jejich dny zdaleka nejsou jen růžové. Ví, že mít dostatek různých věcí, ale být sám a nemít v okolí nikoho, koho bychom mohli mít rádi, žádné přátele ani kamarády, je pro děti smutnější než pro dospělé. Za své dosavadní dílo byla p. spisovatelka nominována v r. 1998 na nejprestižnější světovou cenu za literaturu pro děti a mládež-Medaili H. CH. Andersena. V knihovně je k dispozici 14 knih od této autorky.

Od pátku 5. října mohli čtenáři využít i další novou službu knihovny .Zprovozněním on-line katalogu na webu knihovny www.knihovnamk.cz je umožněno čtenářům přímo z domova zjistit, zda je požadovaný titul k dispozici v knihovně nebo si jej mohou sami zarezervovat . Mají i přehled o svém čtenářském kontu, výpůjčkách, rezervacích, mohou si výpůjční dobu knih sami prodloužit. Přehled o knižních novinkách získají snadno a rychle pouze zadáním datumu.

V říjnu navštívilo knihovnu 1.859 čtenářů, kteří si vypůjčili 4.350 svazků, zaregistrovalo se 124 nových čtenářů, z toho 67 dětí do 15-ti let.

Pro základní a střední školy byly připraveny exkurze do knihovny. Využilo jich 9 tříd včetně speciální třídy TZP ze Základní školy Ivančická. S historií knihovny, jednotlivými odděleními, novými službami se seznámilo téměř 250 žáků a studentů. Exkurze byly doplněny o ukázky vhodné četby pro jednotlivé ročníky, žáci vyšších ročníků byli rozděleni do skupin a plnili jednotlivé úkoly zaměřené na vyhledávání informací.

Týden knihoven opět prověřil nejen síly samotných knihovnic, ale i technické vybavení knihovny-z počítačů se opravdu jen „kouřilo“.

Nezáleží na velikosti knihovny,- jestliže kvalitně a co nejlépe zpřístupňuje nové informace a rozšiřuje své služby, zviditelní se sama- na základě spokojenosti svých čtenářů a uživatelů.

Za Měk Martina Nováková, vedoucí

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna