Znak Moravského Krumlova

Den otevřených dveří 11. března 2008, exkurze žáků II.Z ZŠ Ivančická spojená s luštěním tajenky ,prodejní výstava knih s 20% slevou z nakladatelství Librex od 1.- 31. března 2008

www.librex.cz

Den otevřených dveří v úterý 11. března 2008 byl opět rekordním dnem v počtu nových čtenářů. Knihovnu si prohlédlo a zaregistrovalo se 267 návštěvníků 46 nových čtenářů, kteří ihned využili jednu z výhod registrace v knihovně – bezplatný přístup na Internet nebo e-mailové zasílání upozornění o rezervaci zdarma. Na své si přišli i již dříve zaregistrovaní čtenáři - někteří využili prominutí poplatků za rezervace knih a případné upomínky, jiní zhlédli prodejní výstavu knih z nakladatelství Librex pro děti a mládež a zakoupili tak „velikonoční nadílku“ s 20% slevou. Čtenáři z řad dětí a studentů s chutí luštili velkou tajenku o Internetu, lámali si hlavu nad počítačovými skrývačkami nebo si prověřovali své vědomosti v soutěži: „Březen - za počítač vlezem“. Potěšil nás zájem představitelů města - naši knihovnu navštívil p. místostarosta Mgr. Tomáš Třetina, který se zajímal o činnost knihovny i další akce, které připravujeme. Knihovna také navázala spolupráci se školní družinou ZŠ Klášterní, jejíž nádherné velikonoční výrobky vyzdobily naši knihovnu.
za MěK Martina Nováková, vedoucí

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna