Znak Moravského Krumlova

Literární kavárna s akademickým malířem Janem Kudláčkem 8. prosince 2008

8. prosince ve 14 hodin se v příjemném prostředí Městské knihovny Moravský Krumlov konala vánoční literární kavárna s akademickým malířem JANEM KUDLÁČKEM pod názvem: " ŠTĚTCE UMYTÉ V ROSE". Paní Eva Kopčilová seznámila návštěvníky prostřednictvím rozhovoru se životem a dílem tohoto významného malíře. Setkání se zúčastnila i paní profesorka Rákosníková, která spolupracuje s panem Kudláčkem a společně vydali v nakladatelství Vyšehrad
2 knížky: "Hrajeme si u maminky a Ten vánoční čas".


Na setkání s panem Malířem (to velké M je voleno vědomě, to není prosím gramatická chyba),Janem Kudláčkem v jeho rodném kraji, konkrétně Moravském Krumlově jsem se tak trochu pozvala sama. Chtěla jsem alespoň trochu blížeji poznat tento jednak mimo hlavní dopravní tahy vzdálený kraj. Kraj zraněný. Jaký projev vztahu ke svému zasloužilému, leč na dnešní dobu až příliš skromnému rodáku zde mohu zažít?

Prvního, odpoledního adventního setkání v knihovně se zúčastnili starší a zřejmě pravidelní návštěvníci těchto besed, které knihovna pořádá. Nechyběly atmosféru vytvářející plamínky svíček, nechybělo vánoční cukroví - ani jsem nestačila se optat, kdo že byl ochoten a schopen na samém začátku vánočních příprav takové domovem vonící dobroty zajistit. Nevím, pochopitelně nemohu s určitostí tvrdit, zda takové atmosférou pohody a vlídnosti prostoupené odpoledne nebylo právě pro tyto starší občany jedním z nejhezčích vánočních dárků.

O to více jsem se těšila na podvečerní setkání, setkání pečlivě připravované především paní učitelkou Evou Kopčilovou a za vydatné pomoci místních knihovnic. Akce proběhla v inspirativním prostředí Galerie, byla hojně navštívena a tentokráte díky účinkujícím dětem z Moravského Krumlova i Dolních Dubňan bylo osazenstvo převážně mladší věkové kategorie.O to více jsem byla na jejich vnímání, zájem o sdělovaný obsah zvědava. Vždyť panu malíři je neuvěřitelných 80 roků. A právě zde jsem měla snad největší zážitek. Všichni ne poslouchali, ale doslova naslouchali. Vnímali slovo bez dalších příkras, pozlátek. Vnímali jen a jen slovo, vzpomínání člověka, umělce, který toho tolik díky svému talentu prožil a naštěstí pro něj a hlavně pro nás stále prožívá! Při vybídnutí maminkou, tatínkem k odchodu - vždyť bylo pondělí a zítra se musí do školy, maminka musí uložit brášku do postýlky- vybídnuté děvčátko jen kroutilo hlavou a očima vysílalo prosebné „ještě chvilku!" To mne jako pedagoga celý život s dětmi se potkávajícího doslova vzalo, dojalo a hlavně mne opět utvrdilo v mém přesvědčení - nejsme národ jen shánčlivých, míjejících se lidiček! Ostatně návštěva prvních čtenářů v knihovně vyzdobené reprodukcemi pana Kudláčka v 9 hod. ráno mě v této sváteční, adventní náladě jen utvrdila. A nic na tomto zážitku, za který alespoň touto cestou všem organizátorkám děkuji,nemůže změnit skutečnost vánočního trhu, který zcela zakryl krásné historické náměstí Moravského Krumlova.

Mgr., MgA. Jiřina Rákosníková

Více o p. Kudláčkovi zde

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna