Znak Moravského Krumlova

Přijela jsem do Leningradu a odjela z Petrohradu

Ve spolupráci s knihovnou v Moravském Krumlově uspořádalo moravskokrumlovské pracoviště TyfloCentra Brno, o.p.s., tradiční cestovatelskou besedu.
Cílem besedy bylo seznámit přítomné se životem běžného obyvatele města na Něvě v letech 1986 – 1993. Na svůj život v tomto krásném a historickém městě vzpomínala Jana Puchegger Chadalíková.

Celé povídání doprovázelo velké množství předmětů, určených k haptické prohlídce – šátky, šperky z jantaru, samovar, dětské hračky, ozdoby na stromeček, drobné předměty denní potřeby, peníze i fotografie. Mnozí z přítomných měli k Rusku či Petrohradu nějaký osobní vztah, takže o dotazy nebyla nouze. Povídalo se nejen o krásných památkách, ale také o strastech bydlení v „komunálních bytech“, o potravinách na lístky, o městské hromadné dopravě, o zdravotnictví a osobních zkušenostech s ním, o dětech, jeslích a školkách v Rusku.

Zastavili jsme se i u „Bílých nocí“, neobyčejně přitažlivých pro návštěvníky Petrohradu. Nebylo možné vynechat ani přípravu čaje – oblíbeného nápoje v Rusku.

Celá beseda se nesla ve velmi příjemném a přátelském duchu.
Vítaným návštěvníkem byl na besedě také pan Marián Kvarda, známý cestovatel z Božic u Znojma. I on besedu doplnil několika neobvyklými zážitky ze svých cest po Rusku.

Eva Indrová, Tyflocentrum

Plakát

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna