Znak Moravského Krumlova

Polsko-země mnoha zajímavostí

V pondělí 7. února proběhla v Městské knihovně Moravský Krumlov ve spolupráci s TyfloCentrem M.K. další cestovatelská beseda, tentokrát na téma: „Polsko – země mnoha zajímavostí aneb Jak sůl putovala do Polska“. Besedou nás provedla paní Jana Puchegger-Chadalíková, která do Polska ráda a často cestuje. Návštěvníky seznámila nejen s pamětihodnostmi historického města Krakowa, ale dozvěděli se i o solných dolech ve Věličce a o tom, jak vlastně sůl do Polska kdysi dávno doputovala s princezn ou King ou . Cestopisné vyprávění mělo opět haptický charakter, to znamená, že předměty, které si paní průvodkyně přivezla z této zajímavé země, si mohli zájemci a klienti TyfloCentra prohlédn ou t opravdu zblízka a osahat si je. Již nyní se těšíme na listopad, kdy nám bude paní Chadalíková povídat o Albánii - divukrásné perle Balkánu.

Plakát


„Jak putovala sůl do Polska“ – cestovatelská beseda v Moravském Krumlově, 7. února 2011

Nádherné slunečné počasí lákalo v pondělí 7. února k procházkám. Někdo šel na tu opravdovou do přírody, ale mnozí se rozhodli cestovat virtuálně – na besedě v moravskokrumlovské knihovně. Na programu byla cesta do Polska, konkrétně do Malopolského vojvodství. Besedovat přijela paní Jana Puchegger Chadalíková, pro kterou není prostředí knihovny v Moravském Krumlově neznámým. Jezdí do knihovny již pravidelně 2 x do roka.  Během pondělní besedy se posluchači seznámili s hlavním městem Malopolského vojvodství, Krakovem, dozvěděli se, odkud pochází jeho název, jaké jsou ve městě nejznámější památky. Nezapomněli jsme ani na Mariánský kostel s tradičním Hejnalem. Návštěvníci besedy se zajímali také o specialitu Krakova – krakovské preclíčky. Mnozí přítomní se poprvé dozvěděli o nádherném poutním místě nedaleko od Krakova – Kalvarii Zabrzedovsky, kterému se také říká polský Jeruzalém. Pomocí suvenýrů a obrázků jsme navštívili také solné doly ve Wieliczce a konečně došlo i na princeznu Kingu, za kterou prý, podle pověsti, doputovala sůl do Polska až z dalekých Uher. Na závěr besedy jsme se ještě chvíli „zastavili“ ve Wadowicích – rodném městě papeže Jana Pavla II.

Cestovatelské besedy v Moravském Krumlově jsou specifické tím, že je navštěvují nejen lidé s těžkým postižením zraku, ale také běžní návštěvníci knihovny. Tím mají besedy výrazně integrační charakter. Besedující si proto musí připravit kromě předmětů k haptické prohlídce také obrazový a tištěný materiál. Náročnější přípravu, ale vždy vynahradí přátelská atmosféra, která cestovatelské besedy v Moravském Krumlově provází a ta zavládla i tentokrát.

Eva Indrová, TyfloCentrum Brno, o.p.s., Moravský Krumlov

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna