Znak Moravského Krumlova

Vernisáž výstavy a křest publikace ke 120. výročí založení knihovny v Moravském Krumlově Halinou Pawlowskou

V úterý 6. září se v Galerii Knížecího domu konala vernisáž výstavy ke 120. výročí založení Městské knihovny v Moravském Krumlově. Pozvání do Moravského Krumlova přijala spisovatelka, scénáristka, novinářka a moderátorka paní Halina Pawlowská. Autorka publikace magistra Eva Grunová seznámila návštěvníky s počátky veřejného knihovnictví v Moravském Krumlově, které má dlouhou tradici. Jeho počátky spadají do doby vzniku a působení místních čtenářských spolků. Zdejší němečtí vlastenci si koncem 60. let 19. století založili čtenářský spolek „Kasino“ a pro své členy provozovali spolkovou knihovnu. Uvědomělí krumlovští Čechové „k lásce ku čtení, aby té soutěži odolali“ v roce 1871 založili obdobně koncipovaný spolek „Beseda“. Nejširší veřejnosti byly obě spolkové knihovny zpřístupněny v průběhu roku 1891. V letošním roce tedy připadá 120. výročí veřejného půjčování knih v Moravském Krumlově. Při této příležitosti byla vydána publikace o historii a současnosti knihovny v Krumlově. Tato publikace byla jako každá správná kniha pokřtěna významným hostem nejúspěšnější českou autorkou paní Halinou Pawlowskou.
Vedoucí knihovny Martina Nováková seznámila přítomné s tematickým zaměřením výstavy, která pojednává nejen o historii a současnosti knihovny, ale zároveň zachycuje širokou paletu akcí pořádaných knihovnou pro všechny věkové kategorie. Velice oblíbené jsou literární kavárny o různých osobnostech, besedy, cestopisné přednášky, promítání a autorská čtení. Velikonoční a předvánoční poetické čtení s pásmem koled pro klienty Domu s pečovatelskou službou, ukázky paličkování, putovní výstavy knižních záložek, výstavky prací čtenářského kroužku, Noc s Andersenem, projekty Škola naruby a Celé Česko čte dětem, pasování prvňáčků na čtenáře, literární a výtvarné dílničky pro školy, čtenářské ankety, fotografické výstavy, prodejní výstavy knih a další akce, to vše svědčí o nemalé píli knihovnic.
Knihovna také navázala spolupráci s TyfloCentrem - organizací pro zrakově postižené občany a pořádá pro ně cestopisné besedy a povídání J.Puchegger-Chadalíkové a A. Mádera s haptickým charakterem. Společnou akcí obou organizací je Svět zrakově postižených - školy i veřejnost mají možnost nejen se seznámit s činností TyfloCentra v M.K, ale vyzkoušet si i společenské hry pro nevidomé, chůzi s klapkami na očích a s bílou holí, prohlédnout si knihy v Brailově písmu a pomůcky usnadňujících zrakově postiženým lidem život. Na výstavě je možné shlédnout exponáty na téma: „Kniha 100x jinak,“ od moravskokrumlovských výtvarníků a fotografů, zaujmou i knižní tituly místních autorů, netradiční záložky čtenářů, které si zapomínají ve vypůjčených knihách, či knihovnické perličky. Knihy vydané před více jak 100 lety, které na výstavu zapůjčila pracovnice místního muzea magistra Hana Prymusová mají také své neobyčejné kouzlo. Ředitel městského kulturního střediska Bořivoj Švéda představil na vernisáži logo knihovny, které pokřtila také paní Halina Pawlowská. Starosta města Mgr. Tomáš Třetina ocenil práci moravskokrumlovských knihovnic a zakončil ji slovy pana Ludvíka Vaculíka: „Žádná baba není více, nežli česká knihovnice“ a ty naše krumlovské obzvlášť.“

Milé dámy, Martino, Radko, Lucie, nad jiné milé knihovničky, ještě musím i takto "nepapírově" se vrátit k včerejšímu krásnému podvečeru a poděkovat za osvěžující chvíle, za velmi vydařený křest a hlavně osobně za precizně připravené panely s jistým spisovatelem Müllerem, který právě díky Vám si dokázal uvědomit, že se vypravil na stará kolena na správnou cestu za srdci čtenářů. Budu Vám vděčný jak se říká nadosmrti a budu Vás chválit a dávat za vzor. Vážně budu (ostatně to stejně už dělám....:-)) Lucie, byl jsem potěšen Vaším nadšením z mé knihy a v očích jsem Vám viděl, že to je pravda. Moc děkuji, ani nevíte, jak všichni čtenáři, kteří ten můj příběh prožijí se mnou a vcítí se do něj, mému životu a jeho smyslu dávají "křídla". Vy též. Děkuji.

"Výroční knihou" jsem si včera dlouho listoval, pročítal a udělal si takové knihovnické bene. Bylo to moc příjemné.

Všem přeju ještě jednou další krásné dny a moc čtenářů, kteří se k Vám budou neustále vracet.

Takže, mějte se prima, a někdy snad zase na viděnou.

ze srdce Váš
Lubomír Müller, spisovatel
www.lubomir-muller.cz

Reportáž s Pawlowskou. Znojemsko 13.9.2011

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna