Znak Moravského Krumlova

Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby

Během měsíce října došlo k přihlášení místních a okolních základních škol do projektu Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby a k předání deníčků žákům 2. tříd. Do projektu je letos poprvé zapojena i speciální třída p. uč. Kábelové 2Z ze základní školy Ivančická. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Více na: www.celeceskoctedetem.cz.

Do projektu je zapojeno 127 žáků druhých tříd z těchto škol:

  • ZŠ Bohutice
  • ZŠ Dolní Dubňany
  • ZŠ Ivančická Moravský Krumlov
  • ZŠ Klášterní nám. Mor. Krumlov
  • ZŠ Lesonice
  • ZŠ Olbramovice
  • ZŠ Rybníky
  • ZŠ Vedrovice
  • ZŠ Vémyslice

Akcí Škola naruby se naše Městská knihovna zapojila do projektu Celé Česko čte dětem. Touto akcí jsme oslovili základní místní i okolní školy a žáky druhých tříd, jejichž prostřednictvím se rodiče, prarodiče i další dospělí, kteří mají smysl pro humor a jsou ochotni věnovat dětem svůj čas, dozvěděli o jaký projekt vlastně jde. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že děti si velice rády hrají na školu a připravili jsme pro ně deníčky. Do nich rodiče, sourozenci, prarodiče mají zapisovat, co svému dítěti četli a jak dlouho. A děti jim podepíšou, že je to pravda. Své zážitky z četby mají děti možnost vyjádřit formou obrázku nebo textu na volných stránkách deníčku, případně mohou děti dopsat i pochvalu či poznámku (např. "dnes maminka u čtení usínala"). Dojmy z přečtených knih si žáci budou sdělovat na pravidelných schůzkách v knihovně, ty zajímavé doporučit ostatním a prostřednictvím knihovnic se také seznámit s novinkami na knižním trhu. V rámci projektu budou jednotlivé třídy pozvány na autorská čtení a literární pořady se spisovateli a ilustrátory. Pracovnice Městské knihovny tímto děkují ing. Štěpánu Velevovi a firmě Asfaltelast za zasponzorování deníčků pro žáky.

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna