Znak Moravského Krumlova

Literární kavárna - Moji milí bratři

Týden knihoven byl zahájen v pondělí 8. října literární kavárnou s názvem:
"Moji milí bratři." S životními osudy sourozenců Čapkových seznámila posluchače Mgr. Eva Kopčilová. Přednáška byla spojena s výstavou výtvarných a literárních děl těchto významných osobností - Heleny, Karla a Josefa, u něhož si letos připomínáme 125. výročí narození.

Více na: cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Čapek, cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Čapek, cs.wikipedia.org/wiki/Helena_Čapková

Plakát

 

8. října 2012 uvedla městská knihovna v Moravském Krumlově opět další literární kavárnu. Do posledního místečka bylo obsazeno a všichni pozorně naslouchali paní Evě Kopčilové, která si tentokrát připravila povídání o životě a díle Karla a Josefa Čapkových a jejich sestře Heleně. Přítomní se dozvěděli mnoho zajímavostí z rodinného a společenského života i o jejich spisovatelské a malířské tvorbě. Při kávě a tradičních koláčích to bylo v literární kavárně krásné strávené odpoledne. Dík patří organizátorům a především úžasné paní Kopčilové.

Mgr. L. Přikrylová

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna