Znak Moravského Krumlova

Exkurze škol do knihovny

Školy v knihovně

V průběhu měsíce března probíhaly exkurze mateřských škol do knihovny na kterých se děti seznámily se skřítkem Knihomůlkem a oddělením pro nejmenší děti. Zároveň probíhaly exkurze pro základní a střední školy se samostatným plněním zadaných úkolů. Do knihovny dokonce přijela paní vychovatelka Řehořová se skupinou žáků ze Školy pro sluchově postižené děti z Ivančic. I pro tuto handicapovanou skupinu bylo speciálně připraveno seznámení s jednotlivými odděleními knihovny a vybrány vhodné knihy a časopisy.

Za Městskou knihovnu M. Nováková

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna