Znak Moravského Krumlova

Literární kavárna o Fibichovi a Foerstrovi

Fibich a Foerster v knihovně

V pondělí 4. března se z oken městské knihovny ozývala vážná hudba. Měsíc březen - Měsíc knihy byl jako již tradičně zahájen 34. literární kavárnou. Tentokrát měli návštěvníci možnost seznámit se s dvěma významnými hudebními skladateli Zdeňkem Fibichem a Josefem Bohuslavem Foerstrem. Nebyli to zdaleka první osobnosti hudebního světa o kterých paní Eva Kopčilová v kavárně vyprávěla. Právě před deseti lety návštěvníci kavárny poznali osudy Wolfganga Amadea Mozarta, pak následoval Leoš Janáček, operní pěvkyně Ema Destinnová a v březnu 2011 Josef Mysliveček. S trochou nadsázky lze říci, že se 29. květnem r. 1951- dnem úmrtí Josefa Bohuslava Foerstera-uzavřela epocha českého hudebního romantismu. Tento skladatel patřil ke generaci vyrostlé z odkazu české národní hudby Bedřicha Smetany. Celý život měl na paměti jeho slova, která s láskou připomněl i v jednom ze svých článků. „Každý bez ohledu na zisk a slávu pracovati pro vlast a nikoli pro cizinu, poněvadž jsme povinni ku oslavě své vlasti pracovati.“ Totéž životní přesvědčení vyznával i Zdeněk Fibich. Poděkování patří paní Evě Kopčilové, která prošla rozsáhlou korespondenci obou skladatelů a vybrala opravdu jen to nejzajímavější. Těšit se můžeme na říjnovou kavárnu o Josefu Václavu Sládkovi.

Za MěK Martina Nováková

Plakát

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna