Znak Moravského Krumlova

Den otevřených dveří a exkurze škol do knihovny

Plakát

Ve středu 19. března se v Městské knihovně Moravský Krumlov konal Den otevřených dveří. Nově zapsaným čtenářům byly opět prominuty poplatky za registraci a ostatní čtenáři využili možnosti prominutí poplatků za rezervace a upomínky. Rovněž byl zahájen oblíbený výprodej vyřazených časopisů a Harlequinů. Čtenáři měli též možnost vyplnit anketní lístky na čtenářskou soutěž Magnesia Litera 2014 o nejoblíbenější českou knihu vydanou v loňském roce. Během dne proběhly v knihovně exkurze dětí z místních škol, ale i okolních mateřských škol. Podívat se přišly z MŠ Jamolic a MŠ Petrovic. Malí předškoláčci se seznámili se skřítkem Knihomůlkem, který je provedl dětským oddělením a ukázal jim knížky vhodné pro jejich věkovou skupinu. Moc se jim líbily interaktivní knížky s okénky, s různými úkoly nebo knížky typu Pohlaď si mne. Paní učitelky si také vybraly z nachystaných knih vhodných pro rukodělnou činnost. Do knihovny přišlo 138 občanů a zaregistrovalo se 26 nových čtenářů.

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK