Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků na čtenáře – okolní ZŠ

I letos se naše moravskokrumlovská knihovna účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 143 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách, Vedrovicích a Vémyslicích.

V pondělí 8. června byli malí čtenáři z okolních škol slavnostně pasováni na čtenáře. Brzy ráno se knihovnice s panem králem, kterého představoval ředitel kulturního střediska Bořivoj Švéda, vydaly na cestu. V každé škole už na ně čekali nedočkaví prvňáčci s paní učitelkou. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před pana krále a ten je pasoval na čtenáře. Vedoucí knihovny Martina Nováková jim předala dárek – krásnou knížku s názvem Odemyky zamyky od spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vhrsti. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že opravdu umí číst a že si ji zaslouží. A svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.

Nejvíce nás překvapily děti ze základní školy v Lesonicích. Už při příjezdu naše „pasovací delegace“ slyšela z oken hudbu slavnostní písně „Jede král!“ Děti utvořily špalír, kterým pan král s doprovodem procházel, a při tom zpívaly refrén písně. Ve třídě pak předvedly, jak pohybem dbají o své zdraví, aby mohly panu králi dobře sloužit. Jejich úsilí jakožto radostné nadšení paní učitelky nás mile překvapilo a slova chvály byla opravdu upřímná.

Těšíme se na další spolupráci s místními i okolními školami.

Za MěK Radmila Dvořáková

OBRAZEM: Král pasoval prvňáčky na čtenáře krumlovské knihovny

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK