Znak Moravského Krumlova

Týden knihoven

Celorepublikovému Týdnu knihoven předcházelo v pondělí 21. září cestopisné vyprávění Arnošta Madera o Maroku, kterou pořádalo TyfloCentrum M.K. spolu s městskou knihovnou. Zkušený průvodce a cestovatel nás provedl Marokem od pohoří Vysoký Atlas až po Saharu. Navštívili jsme královská města a opevněné kasby, setkali jsme se s exotickým islámským světem i s kulturou původních Berberů. Prošli se mezi cedry s pobíhajícími hejny makaků a pokochali se neopakovatelnou krásou Sahary v písečných dunách a oázách. Pan Mader doplnil své povídání o ukázky z knihy 168 hodin v Africe, kterou napsal jeho přítel ing. Machař a kde popisuje společné zážitky z cestování s panem Maderem po Maroku. Cestopisné vyprávění s promítáním bylo doplněno ukázkou suvenýrů, kamenů a dalších exponátů a mělo haptický charakter. Druhý říjnový týden byl již tradičně zahájen Literární kavárnou nazvanou Truhlička malovaná, ve které paní Eva Kopčilová seznámila posluchače se životními osudy spisovatelky a dramatičky Marie Kubátové, dcery Amálie Kutinové. Úterní interaktivní vzdělávací pořad s autorským čtením spisovatelky Lenky Eckertové o nástrahách na internetu a kyberšikaně, připravila městská knihovna pro žáky I. stupně ZŠ, kteří se dozvěděli, jaké informace rozhodně na internetu nesdělovat a jak řešit situace do kterých se prostřednictvím počítačů dostávají. Ve středu v rámci Dne otevřených dveří byly čtenářům promíjeny upomínací a rezervační poplatky a noví čtenáři měli bezplatnou registraci. Velký zájem byl o vyluštění obří tajenky umístěné v oddělení pro děti - na luštitele čekala totiž sladká odměna. Do knihovny přišlo 155 návštěvníků, z toho 105 čtenářů a 49 nových návštěvníků si nechalo zdarma vystavit čtenářský průkaz. Čtvrtek patřil cestopisnému promítání cestovatele, výletníka a dobrodruháčka Milana Štourače. Dopolední promítání pro školy o Malajsii, Singapuru a jižním Thajsku bylo vystřídáno odpoledním a podvečerním povídáním o Filipínách. Návštěvníci se dozvěděli, že Filipíny v minulosti patřily mezi velmi chudé země, nyní je to rychle rozvíjející 70-ti milionová země. Vzhledem k tomu, že se Filipíny skládají z více než 7000 ostrovů a ostrůvků, z nichž největší jsou ostrovy Luzon, Palawan, Coron a Mindora, mají co nabídnout. Úžasné rýžové terasy vytvořené lidmi z kmene Ifugau, nejexotičtější ostrov Palawan, fantastické přírodní scenérie, pralesy i prohlídku hlavního města Manily. Promítání bylo spojeno s prodejem autorových cestopisných knih a s ukázkami přivezených exponátů. Návštěvníci odcházeli s pocitem nově nabytých informací, ale také s přáním se do některé ze zemí alespoň jednou podívat. Pátek byl dnem exkurzí škol do knihovny spojených s literárně výtvarnými dílničkami. Žáci se dozvěděli něco nového o Švédsku, spisovatelce Astrid Lindgrenové, její tvorbě, poslechli si ukázku z knížky Děti z Bullerbynu a vyrobili si podzimního ježka. „Týden“ knihoven byl uzavřen v úterý 13. října audiovizuálním pořadem na téma: „Morava - země neznámá.“ Beseda s redaktory Českého rozhlasu Brno Hanou Ondryášovou a Milošem Šenkýřem o krásách a zajímavostech Moravy se konala v Galerii Knížecí dům. Účastníci se dozvěděli spoustu netradičních informací o Moravě.

Na webových stránkách www.knihovnamk.cz jsou uveřejněny fotografie a příspěvky z akcí.

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK