Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků v okolních obcích

Moravskokrumlovská knihovna se již po osmé účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 139 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Rybníkách, Olbramovicích, Vedrovicích, Vémyslicích. A v letošním školním roce přibyli prvňáčci ze ZŠ Moravské Bránice.

V pondělí 13. června byli malí čtenáři z okolních škol slavnostně pasováni na čtenáře. Brzy ráno se knihovnice s panem králem, kterého představoval ředitel kulturního střediska Bořivoj Švéda, vydaly na cestu. V každé škole už na ně čekali nedočkaví prvňáčci s paní učitelkou. Poté, co děti složily pasovací slib, poklekly před pana krále a ten je pasoval na čtenáře. Poté obdrželi dárek – krásnou knížku s názvem Knihožrouti od spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové. Každý ze žáků přečetl kousek z této nové knihy, aby ukázal, že opravdu umí číst a že si ji zaslouží. A svým podpisem na pasovací listinu potvrdil, že knihy bude opatrovat jako nejvzácnější poklady.

Nejvíce nás překvapily děti ze základní školy v Lesonicích. Už při příjezdu naše „pasovací delegace“ slyšela z oken hudbu slavnostní písně „Jede král!“ Děti utvořily špalír, kterým pan král s doprovodem procházel, a při tom zpívaly refrén písně a přidaly ještě jednu píseň navíc Tráva neroste a k ní i zatančily. V Jezeřanech si pan král s prvňáčky i paní učitelkou zahrál pinpong a za svůj výkon obdržel perníkové srdce s nápisem Král Bořivoj. V Olbramovicích a Bohuticích zahrál na kytaru a s dětmi vytvořil mexickou vlnu na podporu našich fotbalistů. I ZŠ Vedrovice opět překvapila. Prvňáčci nám ukázali své čtenářské deníky, během školního roku přečetli společně 10 knížek. Každý měsíc jednu! Ve Vémyslicích obdrželi od paní učitelky pamětní listy z Království čtenářů. A v Rybníkách na nás počkali, i když už jim skončilo vyučování, tak se na pasování těšili? Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Moravské Bránice. Ti byli odpasováni paní královnou přímo v knihovně.

Těšíme se na další spolupráci s místními i okolními školami.

Za MěK Martina Nováková

Z prvňáků se stali čtenáři. Díky králi Bořivoji

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK