Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků v okolních obcích

Městská knihovna Moravský Krumlov se již po deváté zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s osmi okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu. Do tohoto projektu se zapojilo celkem 125 žáků ZŠ Ivančická, Klášterní, ale i základních škol v Bohuticích, Jezeřanech – Maršovicích, Jiřicích u Miroslavi, Lesonicích, Rybníkách, Olbramovicích, Vedrovicích, Vémyslicích.

V pondělí 12. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků z okolních škol na čtenáře. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov spolu s ředitelem MěKS p. Bořivojem Švédou v tento den pasovali žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Vedrovicích a Vémyslicích. Každá škola něčím překvapila. V Jezeřanech obdrželi prvňáčci, pan král i paní knihovnice perníky s nápisy svých jmen. V Olbramovicích nám prvňáčci četli z knihy, kterou dostali na začátku školního roku od olbramovického pana starosty a byli hrdé na to, že nyní už v ní umí všechna slova přečíst. V Bohuticích a Lesonicích také nezaháleli, četli s paní učitelkou a kolik knížek přečetli, tolik kvítků měli na své „zahrádce.“ Ve Vedrovicích obdrželi prvňáčci od vedoucí místní knihovny legitimaci a knížku Johana s dlouhýma nohama a ve Vémyslicích dostali pamětní královské diplomy. Ale nezapomněli jsme ani na žáky ZŠ Jiřice u Miroslavi a ZŠ Rybníky. Ti byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst a psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou.

Za Městskou knihovnu M.K. Martina NovákováPasování na čtenáře ve Vedrovicích
V pondělí 12. června naši základní školu ve Vedrovicích navštívil král Bořivoj. Nepřijel sám a nepřijel jen tak. Navštívili spolu s pracovnicemi Městské knihovny Moravský Krumlov třídu paní učitelky Procházkové. V ní se totiž nachází prvňáčci, kteří se ve školním roce 2016/2017 naučili číst. Předstoupili před krále, složili slib o hezkém zacházení s knihou a byli slavnostně pasováni na čtenáře.
Za jejich školní úspěch obdrželi knihu Lapálie v Lampálii, záložku a další drobnosti. K pasování se letos připojila i Místní knihovna ve Vedrovicích, která jim za Obec Vedrovice věnovala knihu Johana s dlouhýma nohama a za knihovnu čtenářskou legitimaci na rok zdarma.
Ještě byla za celou třídu odměněna nejlepší čtenářka, kterou se stala Nela Schovancová v projektu Škola naruby.
Pro děti to byl určitě hezký zážitek a za naši knihovnu doufám, že si v dnešní přetechnizované době najdou cestu k příběhu v tištěné podobě.

Anna Snášelová – vedoucí Místní knihovny Vedrovice

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK