Znak Moravského Krumlova

Revize knihovny

Od pondělí 22. května do 5. června byla knihovna uzavřena z důvodu plánované revize fondu, která je ze zákona povinná a provádí se každých pět let (Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. § 16 Evidence a revize knihovního fondu a vyhláška ministerstva kultury 88/2002 Sb.). Rukama knihovnic prošlo 29.000 dokumentů, z toho 10.500 svazků naučné literatury, 18.000 svazků beletrie a 550 ks gramodesek, CD, DVD. Velikou výpomoc nám poskytly obě moravskokrumlovské střední školy, jejichž učni a studenti nám ochotně vypomáhali a bez jejichž pomoci by nebylo možné zvládnout revizi v tak krátkém časovém intervalu. Za to jim patří velké poděkování. Společně s revizí probíhala aktualizace knižního fondu a vyřazování již starého, obečteného fondu či již neaktuálních naučných knih a CD.

Za MěK Martina Nováková

knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK
knihovna MK