Znak Moravského Krumlova

Literárně výtvarná dílnička o šikaně

V pondělí 15. října navštívili knihovnu žáci 4. a 5. třídy ZŠ Hostěradice. V literárně-výtvarné dílně jsme si společně povídali o dětské šikaně. Řekli jsme si, že o šikaně mluvíme, jestliže jeden nebo více spolužáků úmyslně a opakovaně ubližuje jiným dětem. Šikana je velmi nebezpečná. Její následky na duševním a tělesném zdraví mohou být vážné, dokonce i celoživotní. S problémem šikany se na Linku bezpečí obrací asi 7 dětí denně! Pokud někoho takové problémy trápí, musí se obrátit se na rodiče, nebo učitele, ke kterému má důvěru a svěřit se. Poradit se může také na Lince bezpečí, která zachovává naprostou anonymitu svých klientů.

Pak jsme se seznámili s dějem knížky Ivony Březinové „ÚTĚK KRYŠPÍNA N“. Pojednává právě o chlapci, který byl nedoslýchavý, a spolužáci ho šikanovali. Děti měly možnost se při poslechu vcítit do role oběti i agresorů a byly vedeny, aby zaujaly k problému správný přístup.

Neopomněli jsme ani na autorku této poděkováníhodné knihy a shlédli jsme prezentaci o jejím životě a díle.

Na závěr jsme si vyrobili kruh přátelství ze svých obkreslených dlaní, které jsme spojili a do ruky kamaráda dali malé srdíčko. Tím jsme si slíbili, že v naší třídě nikdy nedopustíme, aby byl někdo šikanovaný.


Za MěK Radmila Dvořáková

 

 

Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim
Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim
Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim
Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim
Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim
Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim
Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim
Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim
Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim
Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim
Literárně-výtvarná dílnička na téma Podzim