Znak Moravského Krumlova

Dílnička o šikaně nad knížkou Ivony Březinové

V pondělí 14. května přišli do knihovny páťáci ze ZŠ Ivančické s paní učitelkou Janou Pavlíčkovou na literárně výtvarnou dílnu. Seznámili se s rozsáhlým dílem české spisovatelky Ivony Březinové i s její životní dráhou. Dozvěděli se, že v našem fondu máme 63 jejich knížek a některé z nich si prohlédli.

Poté jsme se zaměřili na její knihu „Útěk Kryšpína N.“, která pojednává o dětské šikaně. Název prózy slibuje dobrodružství, Ivona Březinová však napínavou zápletku využívá především k zobrazení závažných problémů, které se dotýkají dětí i dospělých. Jedenáctiletý Kryšpín, outsider v dětském kolektivu, volí bezradně útěk jako jediné řešení svého trápení. Autorka postupně rozkrývá chlapcovu minulost a zasazuje jeho zoufalé gesto do širšího kontextu společenských a rodinných vztahů. Společně s dětmi jsme se snažili vcítit do pocitů ponižovaného a trýzněného hocha i jeho mučitelů a vyvodit z toho vhodné závěry.

Abychom stvrdili třídní společenství, společně jsme na závěr vyrobili kruh přátelství.

Radmila Dvořáková


chovani
chovani
chovani
chovani
chovani
chovani
chovani
chovani
chovani
chovani
chovani
chovani