Znak Moravského Krumlova

Porada profesionálních knihoven znojemského regionu

V pondělí 26. listopadu 2018 se konala výjezdní porada knihovnic Znojemska do Městské knihovny v Moravském Krumlově. Knihovnice profesionálních knihoven z Božic, Hrušovan nad Jevišovkou, Jevišovic, Miroslavi, Tasovic, Višňové, Vranova nad Dyjí, Městské knihovny Znojmo a jejích poboček Načeratic a Přímětic, zavítaly do druhé největší knihovny na Znojemsku. Úvodní slovo pronesl ředitel MěKS Bořivoj Švéda. Poté se slova ujala vedoucí knihovny paní Martina Nováková, která pohovořila o činnosti knihovny pro místní i okolní MŠ a ZŠ. Pomocí prezentace s jednotlivými akcemi pro školy a fotografiemi z akcí, si knihovnice udělaly celkovou představu o jednotlivých projektech – Knížka pro prvňáčka, Škola naruby, Čtenářské pasy, Lovci perel, Noc s Andersenem, Jižní Morava čte a o komunikaci se ZŠ. Také se dozvěděly o spolupráci knihovny s organizací pro zrakově postižené občany, s Tyflocentrem. Kolegyně Radka Dvořáková stručně seznámila knihovnice s literárně-výtvarnými dílničkami, ale bohužel k samotné prezentaci dílničky o Adventu už nedošlo. Vedoucí regionálního oddělení Mgr. Jana Sikorová zakončila výjezdní poradu novelou standradu VKIS a RF, oceněnými knihovnami Jihomoravského kraje a s dalšími projekty MK ČR. Poté následovala diskuse a občerstvení. Poděkování patří kuchařkám z Výchovného ústavu, které je připravily.

Zápis z Porady profesionálních knihoven znojemského regionu (PDF)


Marina Nováková

 

 

Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu
Porada profesionálních knihoven znojemského regionu