Znak Moravského Krumlova

Pohádkové Vánoce v knihovně

Poslední listopadovou sobotu se konaly v Moravském Krumlově Pohádkové Vánoce. Nezahálela ani knihovna, která připravila pro zájemce Pohádkové Vánoce Jiřího Žáčka. Od 10 do14 hodin mohli návštěvníci zhlédnout prezentaci o životě a díle tohoto spisovatele, prohlédnout si autorovy knížky nebo vyluštit Žáčkovy hádanky a luštěniny na Vánoce. Děti s chutí doplňovaly nedopsané básničky, hledaly rozdíly na zimních obrázcích, rozmotávaly zašifrovanou vánoční koledu, opravovaly zpřeházená slova v říkance, ale největší úspěch měly silvestrovské hádanky a jazykolamy. K dispozici byla i korespondence vypůjčená od p. učitelky Evy Kopčilové, která se svým čtenářským kroužkem pravidelně psala tomuto autorovi a složili mu dokonce i krásnou báseň. Každý z návštěvníků si mohl vybrat dle libosti, někteří využili nabídky knih s vánoční tématikou, jiní si vybrali z vystavených knih tohoto oblíbeného autora.


Za MěK Martina Nováková

 

 

Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně
Pohádkové Vánoce v knihovně