Znak Moravského Krumlova

Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela

Pouť

Pouť je od slovesa putovati. Putujeme životem, do přírody, za krásnými stavbami, ale hlavně na poutní místa. Pěšky se chodívalo na Hostýn, na Svatou horu, do Žarošic, do Křtin, ale taky do Vambeřic a do Mariazell. Když se po revoluci otevřely hranice, mohli jsme vyrazit do Fátimy, Lurd nebo do Medžugorie. Dnes lidé putují ještě dál.
Zúčastnila jsem se pěkné besedy pořádané městskou knihovnou o pouti do Santiago de Compostela. Tam putovala Mgr. Eva Grunová se svou dcerou Štěpánkou. Beseda byla velice poutavá, doplněna fotografiemi, které promítal na plátno manžel Bronislav. ¨
Eva i Štěpánka letěly letadlem do portugalského Porta a odtud se vydaly pěšky na pouť dlouhou 300 Km. Denně ušly 25-37 km, spaly v ubytovnách pro poutníky, občas si i něco uvařily. Do Compostely vedou tři cesty, paní Grunová si vybrala Portugalské Camíno. Jejich putování trvalo 11 dní, dvanáctý den si užívaly procházek po památkách a pak hurá domů.
Pro případ, že se k podobné pouti taky odhodláte, potřebujete batoh, náplasti na puchýře, hůl a mušli Hřebenatku. K tomu dobrou fyzičku, chuť k té pouti a taky vytrvalost. K cíli vás dovedou žluté šipky. Tak šťastnou cestu!
Paní Grunové i jejímu manželovi patří mé veliké poděkování, protože nám (pro které je obtížná i cesta k Mariánské studánce v našem městě), zbývají už jenom besedy o cestování a fotografie z cest.
Zdenka Illková

Portugalskou cestou do Compostely

Od vysokoškolských let jsem ve skrytu duše chtěla jít na pouť do Santiaga de Compostely. Na reálnou příležitost jsem musela počkat přes dvacet let. Na přelomu srpna a září loňského roku, než dceři Štěpánce skončí nejdelší prázdniny a před jejím nástupem na vysokou, jsme se odhodlali a vyrazili. Sami dvě. Nejsme žádné sportovkyně, spíš intelektuálky se zájmem o památky. Kterou trasu zvolit? Měli jsme 14 dní času, takže volba byla jasná. Nejsnazší variantu, kde bude hodně památek. Portugalskou cestu z Porta. Bohužel do Porta nelétá od nás žádná přímá linka, tak jsme koupili letenky z Bratislavy přes Milano-Bergamo. V Portu jsme se rozhodli vyrazit při pobřeží Atlantiku po tzv. de costa trase, ale po 30 kilometrech jsme se napojili na Caminho central, kde je víc památek, křížů a kapliček. Týden jsme putovali přes Pedro de Rates, Barcelos, Ponte de Limu a Valencu malebným vinorodým a eukalypty provoněným Portugalskem. Od španělských hranic jsme přešli přes Tui, Rodondelu a Pontevedru, kde jsme zvolili Variantu Espiritual, což je odbočka přes klášter trapistek v Armenteiře do přímořského města Vila de Arouza. Odsud se dá jet lodí po místech, kde se na loďce podle legendy převáželi ostatky sv. Jakuba. V Padronu jsme se zase napojili na Camino Central. Ve čtvrtek 5. září jsme byli u cíle poutníků, před katedrálou v Santiagu. Po 11 pochodových dnech a ušlých 304 km. Spali jsme ve společných poutnických noclehárnách zvaných albergue. Nedají se dopředu zarezervovat, platí zde pravidlo, kdo dřív příjde, ten má místo na spaní. Když na nás místo nezbylo, putovali jsme dál, ale nikdy se nám nestalo, že bychom neměli kde hlavu složit. Počasí nám nejspíš na mocnou přímluvu sv. Jakuba přálo, ač jsme byli v Galicii, v blízkosti Atlantiku, kde jsou srážky časté. Ani jednou nám nepršelo a nemuseli jsme ťapat v mokru. Smysl poutě se nám podařilo naplnit beze zbytku. Poznání nového, duchovní prožitky, navázání nových přátelství s poutníky z mnoha zemí. „Dali jsme to“, i s puchýřema a drobnýma bolístkama, kterým se nevyhnete. V Santiagu jsme v kanceláři pro poutníky předložili naše credenciály – poutnické pasy – s razítkama, která jsme cestou nasbírali a protože jsme ušli více než 100 požadovaných kilometrů, byla nám vystavena Compostela, což je potvrzení v latině o absolvování pouti. Tak jsme dle oficiálních statistik mezi 2494 poutníky z České republiky, kteří do Compostely dorazili v loňském roce z celkového počtu 347 578 poutníků. Pouť splnila všechna očekávání a moc si přeji, abych našla čas i vůli, vydat se zase.
Eva Grunová

V městské knihovně je možnost vypůjčení dalších knih s touto tématikou:


Patrik Kotrba: 1000 nocí pod hvězdami
Petra Braunová: 3333 km k Jakubovi
Pavla Jazairiová: Cestou hvězdy
Ivan Burkert: Tajný výlet za svatým Jakubem
Nejkrásnější stavby světa


 

 

Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela
Portugalskou cestou do Santiaga de Compostela