Znak Moravského Krumlova

Pasování prvňáčků na čtenáře

Moravskokrumlovská knihovna se již po patnácté účastnila projektu na podporu čtenářské gramotnosti „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“, jehož cílem je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěma místními a s dvanácti okolními školami. Jejím vyvrcholením bylo slavnostní pasování 200 prvňáčků na čtenáře a předání knihy humorných příběhů s názvem Křeček v letu od spisovatelky Zuzany Barilové a ilustrátorky Markéty Vydrové.

V pondělí 12. června se uskutečnilo slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře v okolních školách. Knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov za účasti ředitele MěKS, krále Bořivoje Švédy, v tento den pasovaly žáky prvních tříd ZŠ v Bohuticích, Jezeřanech –Maršovicích, Lesonicích, Olbramovicích, Rybníkách a Vémyslicích. V olbramovické škole nás čekalo překvapení, plná třída rodičů a prarodičů včetně pana starosty, kteří se přišli podívat na samotné pasování. A jako bonus přidali prvňáčci kulturní vystoupení včetně malého tanečku.

Žáci ze vzdálenějších škol, z Hostěradic, Jiřic u Miroslavi, Skalice, Suchohrdel u Miroslavi, Tavíkovic a byli odpasováni paní královnou přímo u nás v knihovně. Žáky ze ZŠ Dolní Dubňany odpasovaly paní učitelky samy. Všichni prvňáčci dokázali, že už opravdu umí číst, psát a počítat, dovedli si poradit i s knižní hádankou. V každé škole se věnují čtení, buď mají čtenářské kroužky nebo kluby čtení, vedou si deníčky se záznamy knih ze kterých čtou a to nás moc potěšilo.

Slavnostní pasování pokračovalo i ve čtvrtek 15. června na městském úřadě. Pasování se zúčastnil starosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, převlečený za pana krále a pasovacím mečem odpasoval žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní na čtenáře, mezi pasovanými bylo i pět dětí z Ukrajiny. Po složení pasovacího slibu, ve kterém slibují, že se ke knížkám budou chovat opatrně a s úctou, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy a legitimaci do knihovny. Po celý rok tak mohou chodit do knihovny zdarma a půjčovat si knížky. Pasování bylo zakončeno sladkou odměnou v podobě zmrzliny, kterou zasponzorovala Cukrárna Z&M, tímto jí moc děkujeme.


Za MěK Marina Nováková

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou
Pasování prvňáčků na čtenáře panem starostou