Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský


Ocenění Knihovny

Slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven Jihomoravského kraje.PŘIPRAVOVANÉ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA II. POLOLETÍ ROKU 2023


  LISTOPAD

 • 1. listopadu – úterý Zahájení 8. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída - Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 4. třída
  3. kategorie: 5. - 9. třída
 • 10. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra Brno, o.p.s. v rámci Dne nevidomých- seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů. V prostorách Městské knihovny M.K., Více na www.tyflocentrumbrno.cz
  Plakát
 • V průběhu měsíce listopadu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ – přihlášení žáků z místních a okolních základních škol do 16. ročníku projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.
  Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
 • V průběhu měsíce listopadu Literární a výtvarná dílnička o soužití dětí a prarodičů – čtení z knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu, ve které autorka rozvíjí téma nemoci dědečka trpícího Alzheimerovou chorobou –pochopení nemocných starých lidí, soužití s prarodiči,… doplněné o rukodělnou činnost - postavička dědečka. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP
 • PROSINEC

 • 1. – 5. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.
 • 2. prosince – sobota: „Pohádkové Vánoce v knihovně“ – 12:00 -13:45 čtení, promítání pohádek, skládání puzzle, pexeso, omalovánky, vymalovávání mandal, kvízy… to vše s vánoční tématikou. Přijďte si vybrat knížky a vánočně se naladit.
 • 4. prosince – pondělí předvánoční Literární kavárna: „Genealogie aneb Jak vytvořit rodokmen“ Přednáška Ing. Zdeňka Kudláčka, který se genealogií zabývá přes 20 let. Vysvětlí, co je genealogie a co rodokmen, z jakých zdrojů se vychází, co jsou matriky a archivace, jak vypadají matriční zápisy, katastry, jaké je využití počítače v genealogii včetně výstupů práce genealoga.
  Vypracovává rodokmeny nejen pro naše zájemce, ale i pro staré anglické šlechtické rody např. při návštěvě Althorpu, starého rodinného sídla Spencerů, ze kterého pocházela tragicky zemřelá princezna Diana, se náhodou setkal a dal do řeči s Charlesem, 9-tým hrabětem Spencerem, Dianiným bratrem i pro něj sestavoval rodokmen.
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 50,-Kč s pohoštěním
  Více na www.rodokmeny-kudlacek.cz
  Plakát
 • 11. prosince – pondělí „Těšíme se na Vánoce“ – předvánoční poetické čtení spojené s recitací žáků ZŠ Klášterní a s hudebním doprovodem souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a p. uč. Mandátové. Nebudou chybět ani koledy s hudebním doprovodem p. Burianové.
  Začátek ve 14 hodin v Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč, dárek a pohoštění v ceně vstupného.
 • 1. – 21. prosince Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.
 • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent – tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-výroba betlému. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem