Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský


Ocenění Knihovny

Slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven Jihomoravského kraje.PŘIPRAVOVANÉ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA I. POLOLETÍ ROKU 2024


PŘIPRAVOVANÉ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA II. POLOLETÍ ROKU 2024

  ČERVENEC

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.

 • SRPEN

 • 1. června – 31. srpna Čtení na koupališti - nabídka vyřazených knih a časopisů pro návštěvníky koupaliště. Po dobu provozu koupaliště si mohou návštěvníci zdarma vypůjčit z regálu čtení a zpříjemnit si tak chvíle na koupališti.

 • ZÁŘÍ

 • Pokračování 8. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída - Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 4. třída
  3. kategorie: 5. - 9. třída
 • V průběhu měsíce září - Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – přihlášení místních a okolních základních škol do 17. ročníku projektu a předání deníčků žákům 2. tříd. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
  Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem

  Více na: https://www.celeceskoctedetem.cz/
 • 30. září - ukončení 8. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 4. třída
  3. kategorie: 5. - 9. třída
 • V průběhu měsíce září – Podzimní literární a výtvarná dílnička – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-ježek s listy. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem
 • ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 7. října – pondělí Literární kavárna: „Stříbrný vítr nad Českým rájem…“ Životní cesty a osudy Fráni Šrámka připomene paní Eva Kopčilová. Spojeno s výstavou knih o tomto českém básníkovi, prozaikovi, dramatikovi a buřiči.
  Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fráňa_Šrámek
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 50,-Kč s pohoštěním
 • 8. října – úterý – „Jak vzniká kniha“ – interaktivní pořad Markéty Vítkové. Na úvod autorské čtení pohádky z knihy Překvapení skřítka Modrovouska. Programem provází i skřítek maňásek a společně dětem představí základní povolání, která se podílí na vzniku knihy od jejího zrodu až po moment, kdy si ji jde čtenář přečíst: spisovatel, ilustrátor, grafik, tiskař, řidič, knihkupec a knihovník. Na závěr si ještě všechna povolání zopakujeme a jako zpětnou vazbu si žáci mohou vytvořit ve škole samotného skřítka podle šablony, kterou obdrží od autorky.
  Určeno žákům 1. stupně ZŠ. V knihovně kniha autorky: Poznej květiny, stromy, zvířátka.
  Více na: https://www.marketavitkova.cz
 • 9. října – středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kronik knihovny. Ukázky kouzelného čtení s elektronickou tužkou od Albi, která představuje jedinečný výukový systém. Zábavnou formou naučí děti spoustu nových věcí, od poznávání předmětů, barev, zvířat, zemí světa až po angličtinu. Interaktivní knížky plné informací jsou vhodné pro děti předškolního i školního věku; stačí se jen dotknout nějakého místa elektronickou tužkou a ozve se doprovodný text či hudba. Knížky s Albi tužkou patří mezi zajímavou formu vzdělávání, děti se dočkají nikdy nekončící zábavy, zajímavého způsobu učení, poznání a příjemného poslechu. Pokud čtenáři mají doma svoji vlastní Albi tužku, mohou si ihned vypůjčit z nabízených interaktivních knížek (seznam na webových stránkách knihovny).
 • 10. října – čtvrtek Můj africký příběh - cestopisné promítání cestovatelky a spisovatelky Hany Hindrákové. Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice Hana Hindráková si Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací. Přijďte si poslechnout, co ji přivedlo do Afriky a jak se od dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického prostředí. Její poutavé vyprávění o Keni je doplněné fotografiemi a videem. Součástí besedy je prodej originálních afrických šperků, které vyráběly ženy v nairobských chudinských čtvrtích (čtvrtek dopoledne a v pátek pro ZŠ a SŠ)
  V Galerii Knížecí dům v 17.30 hodin, vstupné 50,-Kč.
  Více na: https://www.hindrakova.cz
 • 11. října – pátek exkurze mateřských, základních a středních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů
 • 14. října – pondělí Slavnostní vyhodnocení 8. ročníku celoroční čtenářské soutěže:„Lovci perel.“ - Zapojeno 33 dětí v těchto kategoriích: I. kategorie: předškoláci a 1. třída, II. kategorie: 2.- 4. třída, III. kategorie: 5.-9. třída. Ze zapojených čtenářů budou vybráni a odměněni ti nejlepší, všichni zúčastnění dostanou malou odměnu. Ve 14.30 hod. v městské knihovně, zveme všechny účastníky a jejich rodiče
 • V průběhu měsíce října a listopadu– Hanin kufřík-literárně-výtvarná beseda pro žáky 3.-7. třídy ZŠ. Co se skrývá pod slovem holocaust nebo genocida? Jak k tomu mohlo dojít? Historie stará desítky let. Má smysl se k ní dnes vracet? Hanin kufřík je skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové, pocházející z Nového města na Moravě. Stal se svědectvím hrůzné minulosti ale i nadějí pro budoucnost. Hana zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Povídání, předčítání, prezentace, úkoly- s cílem ukázat dětem hrůzy holocaustu. V rámci programu Člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, dějepisu apod. Délka cca 60-90 minut (pastelky, nůžky,1 tvrdý papír A4 na 2 žáky s sebou, spínací špendlík).
 • LISTOPAD

 • 1. listopadu – úterý Zahájení 9. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída - Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 4. třída
  3. kategorie: 5. - 9. třída
 • 8. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých- seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů.
  V prostorách Městské knihovny M.K., Více na www.tyflocentrum.cz
 • V průběhu měsíce listopadu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ – přihlášení žáků z místních a okolních základních škol do 17. ročníku projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.
  Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
 • V průběhu měsíce listopadu Literární a výtvarná dílnička o soužití dětí a prarodičů – čtení z knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu, ve které autorka rozvíjí téma nemoci dědečka trpícího Alzheimerovou chorobou –pochopení nemocných starých lidí, soužití s prarodiči,… doplněné o rukodělnou činnost - postavička dědečka. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP
 • 30. listopadu – sobota „ Pohádkové Vánoce v knihovně“ – 10:00 -13:00 čtení, promítání pohádek, skládání puzzle, pexeso, omalovánky, vymalovávání mandal, kvízy… to vše s vánoční tématikou. Přijďte si vybrat knížky a vánočně se naladit.
 • PROSINEC

 • 1. – 6. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.
 • 2. prosince – pondělí předvánoční Literární kavárna Krásné marnosti - Jan Svoboda, dirigent znojemského a krumlovského pěveckého sboru, představí své poetické texty návštěvníkům literární kavárny.
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 50,-Kč s pohoštěním
 • 9. prosince – pondělí „Vánoce – svátky klidu“ – předvánoční poetické čtení spojené s recitací žáků ZŠ Klášterní a s hudebním doprovodem souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a p. uč. Mandátové. Nebudou chybět ani koledy s hudebním doprovodem p. Burianové.
  Začátek ve 14.30 hodin v Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč, dárek a pohoštění v ceně vstupného.
 • 1. – 18. prosince Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.
 • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent – tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-výroba betlému. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a projektu MAP II