Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. Komenský


Ocenění Knihovny

Slavnostní vyhlášení nejlepších knihoven Jihomoravského kraje.PŘIPRAVOVANÉ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY NA II. POLOLETÍ ROKU 2023


  ZÁŘÍ

 • Pokračování 7. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 4. třída
  3. kategorie: 5. - 9. třída
 • V průběhu měsíce září - Celé Česko čte dětem aneb Škola naruby – přihlášení místních a okolních základních škol do 16. ročníku projektu a předání deníčků žákům 2. tříd. Jde o podporu čtení a pravidelné četby ve spolupráci s Městskou knihovnou Moravský Krumlov. Každodenní čtení nebo předčítání je ta nejlepší investice, kterou rodiče mohou dát svým dětem – sdílený čas, sdílené emoce, sdílené zážitky. Dětem, kterým se pravidelně předčítá, se formují čtecí návyky, zlepšuje se soustředění. Předčítání rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení, učí morálním hodnotám a vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.
  Celé Česko čte dětem
  Celé Česko čte dětem

  Více na: https://www.celeceskoctedetem.cz/
 • 30. září - ukončení 7. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída- Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 4. třída
  3. kategorie: 5. - 9. třída
 • V průběhu měsíce září – Podzimní literární a výtvarná dílnička – tradice a zvyky daného období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-ježek s listy. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem
 • ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 9. října – pondělí Literární kavárna: „Poutník po strastiplných cestách“ Osudy českého spisovatele, básníka, novináře a překladatele, vlastence a představitele realismu přiblíží Mgr. Eva Kopčilová. Spojeno s výstavou knih o tomto zakladateli české poezie pro děti.
  Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef Václav Sládek
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 50 Kč s pohoštěním.
 • 10. října – úterý – „Taiwan, země, která neexistuje“ Cestovatelská přednáška manželů Poulíkových. Kromě nádherných fotografií a videí se dozvíme zajímavosti o ostrovním státu, který je jako provincie součástí Čínské republiky, ale snaží se držet svou nezávislost. Ponecháme stranou veškeré politické šarvátky a spatříme přírodní krásy v jednom z mnoha národních parků, zavítáme na čajovníkové pláže i do termálních lázních, svezeme se vysokorychlostní železnicí i výtahem v jedné z nejvyšších budov světa a na jihu ostrova si popovídáme hezky česky!(dopoledne pro školy)
  Začátek v 17:30 hodin v Galerii Knížecí dům, vstupné 50,-Kč
  Více na: https://jedemesvami.poulik.cz/
 • 11. října – středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kronik knihovny. Ukázky kouzelného čtení s elektronickou tužkou od Albi, která představuje jedinečný výukový systém. Zábavnou formou naučí děti spoustu nových věcí, od poznávání předmětů, barev, zvířat, zemí světa až po angličtinu. Interaktivní knížky plné informací jsou vhodné pro děti předškolního i školního věku; stačí se jen dotknout nějakého místa elektronickou tužkou a ozve se doprovodný text či hudba. Knížky s Albi tužkou patří mezi zajímavou formu vzdělávání, děti se dočkají nikdy nekončící zábavy, zajímavého způsobu učení, poznání a příjemného poslechu. Pokud čtenáři mají doma svoji vlastní Albi tužku, mohou si ihned vypůjčit z nabízených interaktivních knížek (seznam na webových stránkách knihovny).
 • 12. října – čtvrtek – „Krakonoš, Krkonoše a zvířátka“ Interaktivní beseda spisovatelky Danky Šárkové. Autorka povypráví nejen o nejvyšších horách, o tajemném ochránci hor Krakonošovi, ale promítne fotky a video. Součástí besedy je autorské čtení z obrázkové knížky Alenka a Krakonoš a malé divadélko, kde si děti zahrají. Spojeno s prodejem čtyř dílů knih o Alence a autogramiádou.
  Vhodné pro žáky 1. – 3. třídy, dopoledne v Galerii Knížecí dům.
  Více na: https://www.dankasarkova.cz
 • 13. října – pátek exkurze mateřských, základních a středních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů a s ukázkami Albi knížek
 • 23. října – pondělí Slavnostní vyhodnocení 7. ročníku celoroční čtenářské soutěže:„Lovci perel.“ - Zapojeno 36 dětí v těchto kategoriích: I. kategorie: předškoláci a 1. třída, II. kategorie: 2.-4. třída, III. kategorie: 5.-9. třída. Ze zapojených čtenářů budou vybráni a odměněni ti nejlepší, všichni zúčastnění dostanou malou odměnu.
  Ve 14.30 hod. v městské knihovně, zveme všechny účastníky a jejich rodiče
 • V průběhu měsíce října a listopadu– Hanin kufřík-literárně-výtvarná beseda pro žáky 3.-7. třídy ZŠ. Co se skrývá pod slovem holocaust nebo genocida? Jak k tomu mohlo dojít? Historie stará desítky let. Má smysl se k ní dnes vracet? Hanin kufřík je skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové, pocházející z Nového města na Moravě. Stal se svědectvím hrůzné minulosti ale i nadějí pro budoucnost. Hana zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi.
  Povídání, předčítání, prezentace, úkoly- s cílem ukázat dětem hrůzy holocaustu. V rámci programu Člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, dějepisu apod. Délka cca 60-90 minut (pastelky, nůžky,1 tvrdý papír A4 na 2 žáky s sebou, spínací špendlík).
 • LISTOPAD

 • 1. listopadu – úterý Zahájení 8. ročníku čtenářské soutěže Lovci perel. Za každou přečtenou knížku - perlorodku a za správně zodpovězené otázky dostává čtenář 1 perlu, za zodpovězení nepovinných otázek získává bonbon. Soutěžíme ve 3 kategoriích:
  1. kategorie: MŠ - 1. třída - Lovcem perel se může stát i dítě, které ještě neumí číst. Knížku mu přečte někdo dospělý a zapíše jeho odpovědi, dítě nakreslí obrázek.
  2. kategorie: 2. - 4. třída
  3. kategorie: 5. - 9. třída
 • 10. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých - seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů. V prostorách Městské knihovny M.K.
  Více na www.tyflocentrum.cz
 • V průběhu měsíce listopadu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ – přihlášení žáků z místních a okolních základních škol do 16. ročníku projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.
  Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka
 • V průběhu měsíce listopadu Literární a výtvarná dílnička o soužití dětí a prarodičů – čtení z knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu, ve které autorka rozvíjí téma nemoci dědečka trpícího Alzheimerovou chorobou –pochopení nemocných starých lidí, soužití s prarodiči,… doplněné o rukodělnou činnost - postavička dědečka. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP
 • PROSINEC

 • 1. – 5. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.
 • 2. prosince – sobota: „Pohádkové Vánoce v knihovně“ – 10:00 -13:00 čtení, promítání pohádek, skládání puzzle, pexeso, omalovánky, vymalovávání mandal, kvízy… to vše s vánoční tématikou. Přijďte si vybrat knížky a vánočně se naladit.
 • 4. prosince – pondělí předvánoční Literární kavárna: „Genealogie aneb Jak vytvořit rodokmen“ Přednáška Ing. Zdeňka Kudláčka, který se genealogií zabývá přes 20 let. Vysvětlí, co je genealogie a co rodokmen, z jakých zdrojů se vychází, co jsou matriky a archivace, jak vypadají matriční zápisy, katastry, jaké je využití počítače v genealogii včetně výstupů práce genealoga.
  Vypracovává rodokmeny nejen pro naše zájemce, ale i pro staré anglické šlechtické rody např. při návštěvě Althorpu, starého rodinného sídla Spencerů, ze kterého pocházela tragicky zemřelá princezna Diana, se náhodou setkal a dal do řeči s Charlesem, 9-tým hrabětem Spencerem, Dianiným bratrem i pro něj sestavoval rodokmen.
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 45,-Kč s pohoštěním
  Více na www.rodokmeny-kudlacek.cz
 • 11. prosince – pondělí „Těšíme se na Vánoce“ – předvánoční poetické čtení spojené s recitací žáků ZŠ Klášterní a s hudebním doprovodem souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové a p. uč. Mandátové. Nebudou chybět ani koledy s hudebním doprovodem p. Burianové.
  Začátek ve 14 hodin v Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč, dárek a pohoštění v ceně vstupného.
 • 1. – 21. prosince Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.
 • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent – tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-výroba betlému. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem