Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2022

Knihovní fond: 24.643 dokumentů (327 přírůstků, 1.945 úbytků), z toho 7.128 knih naučné literatury, 16.902 knih beletrie, 539 gramodesek, 21 DVD, 53 CD a zvukových knih, knihovna odebírá 4 tituly časopisů a dostává darem 11 titulů časopisů

Výpůjčky:

V roce 2022 se půjčilo 25.213 knih, časopisů a zvukových knih
Dospělí čtenáři si vypůjčili 20.007 svazků, z toho 13.403 beletrie a 6.604 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 2.365 svazků, z toho 1.577 beletrie a 788 nauč. lit.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 2.831 časopisů a 10 zvuk. knih
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 42 knih a časopisů
Bylo vyřízeno 689 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: celkem požadováno 76 svazků
Pro čtenáře bylo objednáno 68 svazků z jiných knihoven a
ostatním knihovnám posláno 8 svazků z Městské knihovny M.K.

Čtenáři:

K 31. 12. 2022 bylo v knihovně zaregistrováno 599 stálých čtenářů, z toho 202 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 12.228 krát
Počet čtenářů na Internetu: 36 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 3.595 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 851

Vzdělávací a knihovní akce, čtení, exkurze, dílničky, promítání, výstavy:

Celkem se uskutečnilo 95 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:
33 knihovnických lekcí a exkurzí MŠ a ZŠ do knihovny, 3 literární kavárny, 4 přednášky s promítáním, 2 besedy se spisovatelem, 3 výstavy v knihovně, 2 výstavy fotografií z akcí na MěÚ, 2 ankety, 13 literárních a výtvarných dílniček, 2 Dny otevřených dveří knihovny a DOD Tyflocentra, 13 pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka ;(130 žáků), 10 vyhodnocení Škola naruby (120 žáků), čtenářská soutěž Lovci perel + vyhodnocení, doplňovány knihobudky na koupališti a na vlakovém nádraží, 2 vystoupení se čtením na DPS, Pohádkové Vánoce
Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 2.447 návštěvníků

Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007