Znak Moravského Krumlova

Knižní novinky, statistika

Máte-li zájem o zasílání knižních novinek emailem, napište nám o ně na adresu knihovnamk@meksmk.cz.
Čítárny - Web o čtenářství a knížkách pro děti i rodiče... - http://citarny.web2u.cz
Česká bibliografická databáze pro výběr knih


Knižní novinky - městská knihovna

Informace o knižních novinkách Městské knihovny jsou k dispozici na on-line katalogu .

Statistika Městské knihovny M.K. za rok 2023

Knihovní fond: 23.917 dokumentů (309 přírůstků, 1.035 úbytků), z toho 7.105 knih naučné literatury, 16.199 knih beletrie, 539 gramodesek, 53 CD, 21 DVD, knihovna odebírá 4 tituly časopisů a dostává darem 9 titulů časopisů

Výpůjčky:

V roce 2023 se půjčilo 24.031 knih, časopisů a zvukových knih
Dospělí čtenáři si vypůjčili 18.440 svazků, z toho 12.290 beletrie a 6.150 naučné literatury.
Děti do 15-ti let si půjčily 2.366 svazků, z toho 1.633 beletrie a 733 nauč. lit.
Z celkového počtu výpůjček bylo půjčeno 3.214 časopisů a 11 zvuk. knih
Každý čtenář si během roku vypůjčil v průměru 39 knih a časopisů
Bylo vyřízeno 636 rezervací knih a časopisů

Meziknihovní výpůjční služba: celkem požadováno 66 svazků
Pro čtenáře bylo objednáno 58 svazků z jiných knihoven a
ostatním knihovnám posláno 8 svazků z Městské knihovny M.K.

Čtenáři:

K 31. 12. 2023 bylo v knihovně zaregistrováno 617 stálých čtenářů, z toho 216 dětí do 15-ti let.
Tito čtenáři navštívili knihovnu během roku 10.681 krát
Počet čtenářů na Internetu: 55 čtenářů
Počet čtenářů na webových stránkách knihovny: 3.490 čtenářů za rok
Počet čtenářů využívajících on-line služby knihovny: 876

Vzdělávací a knihovní akce, čtení, exkurze, dílničky, promítání, výstavy:

Celkem se uskutečnilo 109 akcí pro čtenáře, školy a veřejnost:
30 knihovnických lekcí a exkurzí MŠ a ZŠ do knihovny, 3 literární kavárny, 6 cestopisných přednášek, 3 besedy se spisovatelkou, 4 výstavy v knihovně, 2 výstavy fotografií z akcí na MěÚ, 2 ankety, 22 literárních a výtvarných dílniček, 2 Dny otevřených dveří knihovny a DOD Tyflocentra, 16 pasování na čtenáře - Knížka pro prvňáčka(200 žáků), 11 vyhodnocení Škola naruby (103 žáků), čtenářská soutěž Lovci perel + vyhodnocení, doplňovány knihobudky na koupališti a na vlakovém nádraží, 2 vystoupení se čtením na DPS, Pohádkové Vánoce
Návštěvnost kulturních a vzdělávacích akcí: 2.593 návštěvníků

Statistika za rok 2022
Statistika za rok 2021
Statistika za rok 2020
Statistika za rok 2019
Statistika za rok 2018
Statistika za rok 2017
Statistika za rok 2016
Statistika za rok 2015
Statistika za rok 2014
Statistika za rok 2013
Statistika za rok 2012
Statistika za rok 2011
Statistika za rok 2010
Statistika za rok 2009
Statistika za rok 2008
Statistika za rok 2007