Znak Moravského Krumlova

"Literárně-výtvarné dílničky" — nabídka čtenářských dílen

Název besedy MASOPUST
Anotace Žáci se seznámí s tradicemi a zvyky daného období.

Prezentace, předčítání, kvízy a výtvarná činnost - na závěr si děti vyrobí karnevalovou masku.

V rámci programu člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, literatury, prvouky, výtvarné výchovy, dějepisu apod.

Nůžky, pastelky, 1 tvrdý papír A4 na žáka a 50 cm kloboukové gumy s sebou.

Cílová skupina 1. - 5. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.
Název besedy JARO A VELIKONOCE
Anotace Žáci se seznámí s tradicemi a zvyky daného období – Velikonoce, pálení čarodějnic, svátek maminek, Apríl, otvírání studánek atd.

Spojené s předčítáním a výtvarnou činností.

V rámci programu člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, literatury, prvouky, výtvarné výchovy, dějepisu apod.

Nůžky, lepidlo a 1 tvrdý papír A4 na žáka s sebou.

Cílová skupina 1. - 3. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.
Název besedy PODZIM
Anotace Žáci se seznámí s tradicemi a zvyky daného období. Spojené s předčítáním a rukodělnou činností.

Vhodné místo hodiny čtení, literatury, prvouky, výtvarné výchovy, dějepisu apod.

Pastelky, nůžky a lepidlo sebou, 1 tvrdý papír A5 plus: 4. -5. třída pouze výše uvedené, 1. - 2. třída asi 3 listy ze stromů, 3. třída 6 barevných papírů na třídu.

Cílová skupina 1. - 5. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.
Název besedy ADVENT
Anotace Žáci se seznámí s tradicemi a zvyky daného období.

Prezentace, předčítání, kvízy a výtvarná činnost.

• Vhodné místo hodiny čtení, literatury, prvouky, výtvarné výchovy, dějepisu, apod.
• Pastelky, tvrdý papír A4, nůžky a lepidlo sebou.

Cílová skupina 1. - 3. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.
Název besedy O DĚTSKÉ ŠIKANĚ NAD KNÍŽKOU I. BŘEZINOVÉ ÚTĚK KRYŠPÍNA N.
Anotace Žáci se seznámí s dílem Ivony Březinové, zvláště pak s knížkou „Útěk Kryšpína N.“, která pojednává o dětské šikaně.

Předčítání, prezentace a výtvarná činnost, na závěr si děti vyrobí kruh přátelství.

V rámci programu člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, výtvarné výchovy, apod.

Lepidlo, nůžky a 1 papír A4 na žáka s sebou.

Cílová skupina 3. - 5. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.
Název besedy ETIKETA ANEB NEOTESÁNEK
Anotace Při besedě nad chytrou knihou Ivony Březinové „Jak otesat Neotesánka“ si děti připomenou základy slušného chování a budou se snažit správnými odpověďmi otesat Neotesánka.

Předčítání, prezentace a výtvarná činnost, na závěr si děti vyrobí svého Neotesánka.

V rámci programu člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, výtvarné výchovy, apod.

Pastelky, nůžky, lepidlo s sebou.

Cílová skupina 1. - 3. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.
Název besedy O SOUŽITÍ DĚTÍ A PRARODIČŮ NAD KNÍŽKOU LENTILKA PRO DĚDU EDU
Anotace Knížka vypráví příběh malého Honzíka a jeho pradědečka Edy. Chlapec žije s rodiči, kteří mají hodně náročnou práci, a tak Honzík tráví většinu času s dědou. Jenže děda trpí Alzheimerovou chorobou, která ovlivňuje život celé rodiny. Ivona Březinová v této knížce rozvíjí nelehké téma, které mnohdy pořádně neznají ani dospělí. Nebojí se ukázat pravou stránku věci, nic nezkresluje, nezlehčuje, ani si nevymýšlí. Dětem ukazuje přesně takové chování, se kterým se mohou v případě této nemoci setkat u svých dědečků či babiček nebo u jiných lidí. Děti by měly pochopit, že svět není jen plný legrace a smíchu, ale že skrývá i řadu nepříjemných situací, nemocí, které si nikdo z nás nevybírá, a že odsouzení a stranění se starého člověka nevede k ničemu dobrému. Je nutné tento fakt přijmout a snažit se sžít se s ním.

Předčítání, kvízy a výtvarná činnost, na závěr si děti vyrobí postavičku dědečka (pastelky, nůžky a 1 tvrdý papír A4 s sebou).

Cílová skupina 2. - 5. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.
Název besedy ASTRID LINDGRENOVÁ A ŠVÉDSKO
Anotace Prezentace přiblíží dětem život a dílo slavné švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové, včetně jejího nejznámějšího díla Pipi dlouhá punčocha. Dále se dozví se spoustu zajímavosti o její rodné zemi Švédsku.

Spojené s předčítáním, kvízy a výtvarnou činností. Pastelky, nůžky, 2 špejle na žáka a lepidlo sebou.

Cílová skupina 3. - 5. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.
Název besedy PŘÁTELSTVÍ
Anotace Žáci se seznámí s hodnotou mezilidských vztahů a přátelství.

V rámci výukového programu člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, literatury, prvouky, výtvarné výchovy, atd.

Spojené s předčítáním a výtvarnou činností. Nůžky, lepidlo a 3-5 různobarevných papírů A4 na třídu s sebou.

Cílová skupina 1. - 3. třída ZŠ
Doba cca 60 min.
Název besedy O ZDRAVÉM SEBEVĚDOMÍ NAD KNÍŽKOU KLÁRY SMOLÍKOVÉ „KRÁLÍK MÁLEM KRÁLEM“
Anotace Žáci se seznámí s knížkou, která pojednává o začlenění nesmělých dětí do kolektivu a zároveň má historický kontext.

Anotace: "Králík Karel nemá kamarády a spolužáků se straní. Když si na hlavu nasadí papírovou korunu, přivolá tím samotného krále Karla IV. Panovníkovo vyprávění o statečných činech, které vykonal, o moudrých rozhodnutích, která učinil, i o trampotách, kterými prošel, malého králíka změní. Čím víc toho ví, tím lépe chápe, že fňukáním se nic nespraví. Je třeba vytáhnout ty nejlepší karty, které mu osud nadělil ..."

Předčítání, spolupráce a výtvarná činnost, na závěr si děti vyrobí královskou korunu (pastelky, nůžky a 1 tvrdý papír A4 s sebou).

V rámci programu člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, výtvarné výchovy, apod.

Cílová skupina 1. - 3. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.
Název besedy MORAVSKOKRUMLOVSKÉ POVĚSTI
Anotace Moravskokrumlovsko a jeho pověsti. V rámci programu člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, výtvarné výchovy, apod.

Předčítání, spolupráce a výtvarná činnost, na závěr si děti vyrobí erb (pastelky, nůžky a 1 tvrdý papír A4 s sebou).

Cílová skupina 3. - 5. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.
Název besedy HANIN KUFŘÍK
Anotace Co se skrývá pod slovem holocaust nebo genocida? Jak k tomu mohlo dojít? Historie stará desítky let. Má smysl se k ní dnes vracet? Hanin kufřík je skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové, pocházející z Nového města na Moravě. Stal se svědectvím hrůzné minulosti, ale i nadějí pro budoucnost. Hana zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi.

Povídání, předčítání, prezentace, úkoly - s cílem ukázat dětem hrůzy holocaustu. V rámci programu Člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, dějepisu apod. Na závěr si děti vyrobí židovskou hvězdu (pastelky, nůžky a 1 tvrdý papír A4 na 2 žáky s sebou).

Cílová skupina 3. - 7. třída ZŠ
Doba cca 60 - 90 min.