Znak Moravského Krumlova

Moravskokrumlovské noviny

Městské kulturní středisko Moravský Krumlov ve spolupráci s redakční radou zajišťuje vydávání Moravskokrumlovských novin (reg. č. MK ČR E 11699), jejichž vydavatelem je Město Mor. Krumlov (dle zákona 46/2000 Sb.).
Příspěvky a inzerci přijímá pracovnice Informačního centra p. Marie Makovičková na mailové adrese: mknoviny@meksmk.cz nebo na tel. 515 32 10 64

Příspěvky a inzerci přijímáme k 25. dni v měsíci.

- Redakce Moravskokrumlovských novin v Informačním centru
nám. T.G.Masaryka 40, Moravský Krumlov
tel.: 515 321 064
e-mail: mknoviny@meksmk.cz

- Informační centrum
nám. T.G.Masaryka 40, Moravský Krumlov
tel.: 515 321 064
e-mail: makovickova@meksmk.cz

Ceník se pohybuje dle velikosti a barevného provedení jednotlivých inzerátů již od 250 Kč/ks.
Uzávěrka příspěvků je stanovena k 25. dni v měsíci , pokud není stanoveno jinak. Redakční rada má 7 členů, schází se jedenkrát za měsíc. Noviny vychází v nákladu 2.500 ks, obyvatelé Mor. Krumlova je dostávají do svých schránek zdarma.

Jednotlivá čísla M.K. novin jsou zde