Znak Moravského Krumlova

Podmínky půjčování

1. Půjčování knih a časopisů

  • Čtenářský průkaz
  • Výpůjční lhůta
  • Půjčovací doba

Ceník poplatků a náhrad /viz.samostatná str. Ceník MěK M.K./

2. Čtenářský průkaz

  • Čtenářský průkaz se vydává u výpůjčního pultu po vyplnění přihlášky /jméno, datum narození, bydliště/ a předložení občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti
  • Čtenář stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s knihovním řádem a bude jej dodržovat
  • Dětem do ukončení docházky základní školy potvrzuje jeden z rodičů
  • Za vystavení čtenářského průkazu zaplatí čtenář stanovený poplatek

3. Výpůjční lhůta

  • Knihy a časopisy půjčujeme na 1 měsíc
  • Nežádá-li titul další čtenář, je možné výpůjčky 1x prodloužit
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna
Moravský Krumlov - knihovna