Znak Moravského Krumlova

BŘEZEN - DO KNIHOVNY VLEZEM

Stejně jako v předešlých letech i letos v březnu - Měsíci knihy a internetu uspořádala naše knihovna pro vás spoustu akcí. Hned 1. 3. se konaly 2 besedy se spisovatelkou dětských knih Petrou Braunovou. O tom, že se dětem s paní spisovatelkou líbilo, svědčí nejen spousta kladných ohlasů, ale i fakt, že žáci si s ní stále dopisují a mailují.Pro dospělé byla připravena 6. 3. další, již tradiční Literární kavárna, tentokrát o Josefu Mánesovi. Paní Eva Kopčilová nás svým milým a poutavým vyprávěním opět pohladila po duši a vůně kávy a koláčů pohodovou atmosféru jen podtrhla. 14. 4. se uskutečnil Den otevřených dveří. V tento den, kdy byly prominuty upomínky, rezervace a registrační poplatky, knihovnu navštívilo 275 čtenářů, přihlásilo se 50 nových čtenářů a vypůjčilo se 241 knih.Během celého měsíce se konaly exkurze dětí z MŠ a ZŠ. Knihovnu navštívily děti z MŠ Husova, Petrovice a Rakšice, aby se seznámily nejen s knihovnou, ale i s nejkrásnějšími dětskými knihami. Ze ZŠ Klášterní, Ivančická a Miroslav přišlo během března postupně 9 tříd. Žáci plnili různé úkoly týkající se vyhledávání knih v počítačovém katalogu a na regálech. Zároveň s paní vedoucí luštili rébusy a tajenky a seznámili se s knižními novinkami pro jejich věkovou kategorii.22. 3. se uskutečnily dvě besedy s astrologem panem Milanem Gelnarem. Účastníci se dozvěděli o základních povahových rysech jednotlivých znamení horoskopu a o tom, která znamení se k sobě hodí. Těm, kteří si koupili autorovu knihu, vyložil pan Gelnar i osobní horoskop. Během celého měsíce probíhal prodej opotřebovaných knih a vyřazených časopisů. Zároveň jsme se čtenáři vyplňovali anketní lístky do čtenářské soutěžeo nejoblíbenější knihu roku 2005 Magnesia Litera. Celkem jsme odeslali 181 vyplněných hlasovacích kupónů. Březnové akce zakončila u nás již tradiční Noc s Andersenem, letos na téma Václav Čtvrtek a jeho pohádky. Tentokrát bylo pohádkové nocování spojeno s dobrodružnou výpravou do lesa Řáholce. O tom více ale až příště.
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna