Znak Moravského Krumlova

Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 1. března 2006

www.petrabraunova.cz

1. března se v galerii Knížecí dům konala beseda se spisovatelkou paní Petrou Braunovou. Paní Braunová píše pro mládež, proto mě její povídání zaujalo. Paní spisovatelka nejdříve vysvětlila, jak začala psát, poté, co ji inspirovalo k napsání dalších knížek a také jaké trable a potíže měla při psaní své poslední knihy. Povídání bylo prokládáno čtením ukázek z knížek v podání autorky samé nebo vedoucí místní knihovny. Celá beseda byla velmi pěkná, já jsem se nenudil. Autorka dokonce přiblížila, ak se pracuje v nakladatelství Albatros. Velmi zajímavá je také skutečnost, že paní Braunová začala psát kvůli synovi, který nechtěl číst. Nebýt tohoto, přišli by Češi o velmi nadanou spisovatelku. Škoda jen, že se kvůli časové tísni nedostalo na otázky studentů. Beseda byla vyvedená a doufám, že nebyla poslední, které sem se mohl zúčastnit.
Ondřej Bárta, tercie

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna