Znak Moravského Krumlova

Vánoční literární pořad s Hanou Kofránkovou na téma: První stránky Babičky přes pelest padají aneb Poslední dny Boženy Němcové konaný 11.12.2006

11. prosince 2006 se v Galerii Knížecí dům Moravský Krumlov uskutečnila ve spolupráci knihovny a základní umělecké školy literární kavárna, jejímž hlavním tématem bylo povídání o Boženě Němcové. Vypravování se ujala paní režisérka Českého rozhlasu Hana Kofránková. K životopisným poznámkám byly použity poutavé ukázky z knihy B. Němcové „Babička“ a básně Františka Halase – z jeho sbírky Naše paní Božena Němcová. Vše bylo proloženo hudebními drobnostmi z díla Bedřicha Smetany, v provedení žákyň ZUŠ Xenie a Ivy Kouřilových (klavír), Aleny Škarabelové (zpěv), Lidmily Kuchaříkové a Ondřeje Kosíka (klarinet). Klavírního doprovodu se zhostila paní učitelka Jaroslava Sedmerová. Obecenstvo tvořené z řad veřejnosti a studentů krumlovského gymnázia odcházelo z tohoto pořadu nadšené a spokojené. Ocenilo velmi pěkné podání a přednes paní Kofrán-kové i výkony žáků ZUŠ. Šlo o velmi zdařilou akci a účinkujícím i pracovnicím knihovny patří poděkování za uskutečnění této prosincové adventní kavárničky.

Vladimíra Kočí, ředitelka ZUŠ

Dopis paní Kofránkové

paní Hana Kofránková
Český rozhlas Praha

Milá paní Kofránková,
jistě s námi budete souhlasit - ze všeho nejhezčí je těšení.
Užili jsme si ho vrchovatě a přiznáváme, že jsme byli nedočkaví jak děti kolem svátků, i když jsme letos marně vyhlíželi peříčka poztrácená z křídel an-dělů...
Nakonec to nebyl sníh, ale mlha, která Vám trochu zkomplikovala dlouhé pu-tování. Snad to napravilo inspirující prostředí naší galerie a vstřícná atmosféra, kterou jste jistě vycítila.
Melodický hlas nás provázel dávno zapomenutými příběhy, babička byla nablízku, Barunčino dětství se proplétalo s naším, znovu nás až k pláči dojímal nešťastný osud Boženy Němcové.
Mimořádný zážitek ještě umocňovaly hudební vstupy žáků Základní umělecké školy.
Děkujeme.
Ať je k Vám rok 2007 štědrý na splněná přání.

Vaši pozorní posluchači

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna