Znak Moravského Krumlova

Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou 4. října 2007

Ve čtvrtek 4. října proběhla v příjemném prostředí Galerie Knížecího domu beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou, která přijala pozvání do městské knihovny.

Paní Procházková se narodila v roce 1953 v Olomouci, začátky její literární tvorby negativně poznamenalo období normalizace po roce 1968, kdy knihy Ivy Procházkové nesměly v Československu vycházet. Narodila se v rodině spisovatele Jana Procházky, její sestra Lenka se také věnuje literární tvorbě. V roce 1983 emigrovala s rodinou do Německa , kde začaly její knížky pro děti i mládež vydávat nejprestižnější německá nakladatelství a autorka rychle získala oblibu čtenářů i uznání odborné kritiky.

V roce 1995 se vrátila do České republiky. Její knihy byly přeloženy do řady světových jazyků a odměněny mnoha významnými cenami Své knížky autorka úspěšně vydává v českých i německých nakladatelstvích, píše tedy česky i německy, její knihy vycházejí v Holandsku, Finsku, Švédsku, Japonsku, USA, Španělsku i ve Francii.

Co je na knížkách paní spisovatelky tak mimořádného a poutavého? Iva Procházková totiž dobře ví, že život dětí není bez problémů a starostí, že jejich dny zdaleka nejsou jen růžové. Ví, že mít dostatek různých věcí, ale být sám a nemít v okolí nikoho, koho bychom mohli mít rádi, žádné přátele ani kamarády, je pro děti smutnější než pro dospělé.

Za své dosavadní dílo byla p. spisovatelka nominována v r. 1998 na nejprestižnější světovou cenu za literaturu pro děti a mládež-Medaili H. CH. Andersena.

V knihovně jsou k dispozici tyto knihy p. Ivy Procházkové

Svou prvotinu Komu chybí kolečko? vydala autorka roku /1980/.
Čas tajných přání –nejúspěšnější kniha v Německu -získala Zlatou stuhu, dívčí román-psán v Německu nepříjemné stránky tehdejšího života –pokrytectví, přetvářka, dvojí morálka /1992/ -jedna z nejlepších próz o dětech v Praze na Malé Straně
Další knihou byla kniha Středa nám chutná /1994/
Červenec má oslí uši- prázdninové dobrodružné příběhy /1995/
Zlatou stuhu dostala knížka Pět minut před večeří /1996/
Hlavní výhra /1996/- kniha o zázraccích a kouzlech všedního dne
V edici Duha v roce 1998 vyšla další kniha Únos domů- 12ctiletý Libor jeho nejvěrnější kamarád-pes Pan - dobrodružný a napínavý příběh
Soví zpěv- pro náctileté fantasy sci-fi román pro mladé čtenáře o hledání přátelství a lásky v přetechnizovaném světě Německo, Brémy-bydliště autorky-kniha získala ocenění Zlatá stuha a cenu učitelů v soutěži SUK-Čteme všichni , záplavy-zátopová problematika /1999/
Jožin jede do Afriky – autorka má velikou fantazii žravý bodlák pohltil paprsek Jožinovy hvězdy a bere mu sílu /2000/
Eliáš a babička z vajíčka- /2002/-tatínek-vynálezce počítačových her,…
Kryštofe, neblbni a slez dolů! /2004/
Konec kouzelného talismanu- sourozenci Anna a Niko se vydají z rodného Finska na cestu kolem světa díky tajemného talismanu /2006/
Myši patří do nebe /2006/ -dobrodružné příběhy lištičky Šupito


Ve čtvrtek 4. října 2007 se v příjemném prostředí městské galerie v Knížecím domě uskutečnila beseda se známou autorkou knih pro děti a mládež, Ivou Procházkovou.
Vyprávěla nám o svém životě, předchozích zaměstnáních i o tom, co ji k psaní knížek vedlo. Napsala celkem 14 úspěšných knih, ve kterých se zaměřuje na problémy dnešní mládeže. Jedna z publikací – Únos domů – byla dokonce zfilmována. Některá díla vydávají nakladatelství i v jiných zemích.
Paní spisovatelka nám přečetla kousek z knihy, na které spolupracovala se čtyřmi dalšími spisovateli, jejichž jazykem se mluví jen u nich (se spisovateli z Irska, Finska, Walesu a Katalánska).
Také nám bylo umožněno klást paní Procházkové otázky, na které jsme vždy dostali odpověď. Na konci besedy proběhla autogramiáda. Iva Procházková působila velmi mile, jsme rádi, že jsme se mohli besedy zúčastnit a těšíme se na další setkání.
Tímto děkujeme nejen Ivě Procházkové, ale i pracovnicím knihovny, bez nichž by se celá akce neuskutečnila, za pěkné a podnětné dopoledne.

Pavlína Hemerková, Lidmila Kuchaříková, Dita Stehlíková,
studentky kvarty Gymnázia Moravský Krumlov

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna