Znak Moravského Krumlova

Literární kavárna o Maxi Švabinském 1. října 2007

Dne 1.10. jsem se vypravila z Ivančic na výstavu květin, květinových aranžmá a zajímavých výpěstků ovoce a zeleniny, která se každoročně koná v Moravském Krumlově. Zde jsem se dozvěděla, že se právě v tento den koná v městské knihovně literární kavárna na téma malíř Max Švabinský. Rozhodla jsem se také zúčastnit. Vypravování paní Kopčilové, která musela materiál k danému tématu čerpat jistě z mnoha zdrojů, což je obdivuhodné, bylo zajímavé a nevšední, atmosféra v knihovně příjemná.

Seznámili jsem se nejenom se životem Švabinského, ale také s jeho čtyřmi ženami, které ovlivňovaly jeho tvorbu a které tak rád maloval. Byla to jeho obětavá matka, dvě velké lásky jeho života a jeho nevlastní decra, která o něj ve stáří pečovala. Tyto ženy se staly bezpochyby jeho hlavními múzami a hnacím mootorem jeho umělecké činnosti. Díky všem zúčastněným za toto vydařerné odpoledne!

Šárka Holá

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna