Znak Moravského Krumlova

Noc s Andersenem 30. března 2007

Další Noc s Andersenem v Moravském Krumlově

Noc s Andersenem vznikla před sedmi lety, kdy s tímto nápadem přišly knihovnice z Uherského Hradiště. Rozhodly se zasvětit tuto noc snad nejznámějšímu světovému pohádkáři – Hansi Christianu Andersenovi. A protože datum jeho narození je 2. dubna, připadá datum této akce na nejbližší pátek.

K Uherskému Hradišti se postupně přidávaly další knihovny a instituce, naše knihovna se připojila před pěti lety. Letos bylo přihlášeno 600 spacích míst, a to nejenom v knihovnách, ale i ve školách, a v domech dětí . Věhlas NsA dávno přesáhl české hranice, nocovalo se i na Slovensku, v Německu, v Polsku a na Slovinsku. Zúčastnilo se jí přes18 000 dětí. Mediálním partnerem Noci s Andersenem byl tento rok časopis pro dívky IN.

Protože panu Andersenovi jsme zasvětili už předloňskou Noc, letos jsme se rozhodli věnovat ji Astrid Lindgrenové, která by letos oslavila své stoleté narozeniny, a její slavné Pipi Dlouhé Punčoše. Jako zajímavost musím uvést, že v kronice naší knihovny je uložený dopis přímo od Astrid Lindgrenové. Asi před dvaceti lety jí sestry Sklenářovy napsaly jménem krumlovských dětí, a paní Lindgrenová jim odpověděla. S touto raritou jsme seznámili i naše spáče. Letos jich bylo celkem 22 - 16 dětí, 2 knihovnice a 4 dobrovolníci , kterým touto cestou děkujeme. Děkujeme i panu starostovi, panu radnímu Šotnerovi a předsedkyni kulturní komise paní Poláchové, že přišli akci slavnostně zahájit.

A teď už k průběhu samotné noci. Děti v knihovně uvítaly tři Pipi Dlouhé Punčošky a pomohly jim se ubytovat. Pak se jich ujaly studentky-dobrovolnice a udělaly jim copánky, culíky a pihy, aby se také podobaly Pipi. Na úvod jsme si přečetli několik příběhů o Pipi, vlastně o Pipilotě Cimprlíně Citrónii Mucholapce, abychom si ji připomněli a nebo ji představili těm, kdo ji neznají. Když jsme všichni věděli, co je to Vila Vilekula, vyrazili jsme ji hledat. Našli jsme ji v zámeckém parku, kde však na nás nečekala další Pipilota, ale místní skauti. Spolu s nimi jsme za odborných rad pana starosty zasázeli strom Pohádkovník. Složili jsme mu i oslavnou báseň:

Sázíme strom dnes, aby rostl do nebes.
Andersen by radost měl, kdyby ho jen uviděl.
Tak ho dobře zalejeme a štěstí mu popřejeme.
Ať každému připomene hned
krásný pohádkový svět.

No a pak už nás čekalo opravdové dobrodružství. Lezli jsme po stromech, házeli šipkami, skákali přes švihadlo, sekali dřevo a dělali spoustu dalších skautských činností. Nakonec jsme se vydali hledat poklad, kterým byl balík špekáčků. Protože už všem pořádně vytrávilo, opekli jsme je a s chutí se do nich pustili. Po chutném občerstvení jsme se pomalu vydali za svitu loučí setmělým lesem zpět. Cestou jsme obdivovali osvětlený Floriánek a na informační tabuli jsme sio něm poslechli pověst.

Po návratu do knihovny jsme se s Pipi vypravili do argentinské školy, kde si každý vyrobil svůj „lapač snů“. Nebylo to tak úplně jednoduché, ale všem se moc podařily, a co je nejdůležitější - opravdu fungovaly! Dětem se v noci zdály jenom hezké sny. Po absolvování kvízu o Astrid Lindgrenové na děti čekal výborný dort s Pipi Dlouhou Punčoškou. Potom následovaly další soutěže, hry a nakonec usínání ve spacácích pod vlastnoručně vyrobenými lapači snů a při četbě dalších příběhů nezbedné Pipi.

Na závěr bychom ještě rádi poděkovali našim sponzorům: vedoucímu životního prostředí ing. Raboňovi za stromek douglaska, Pekárně Ivanka za krásný, veliký a výborný dort, panu Bažantovi za špekáčky a paní Pijanové za minerálky pro děti.

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna