Znak Moravského Krumlova

Vánoční literární kavárna

Dne 10. prosince 2007 ve 14 hodin jsme se opět sešli v knihovně. Přišli ti, kteří si rádi poslechnou milé a laskavé slovo v přednesu p. uč. Evy Kopčilové a dalších členů. Pásmo bylo v pojetí vánočních vzpomínek zachycených Františkem Nepilem z jeho dětství. Vyprávění bylo velmi příjemné a tak snad nám všem bylo dobře na duši. Při vyprávění nám občas zalétla vzpomínka i do našeho dětství – tam dávno domů. Nastala i chvíle, kdy jsme si společně zazpívali koledu a připili sladkým punčem s přáním všeho dobrého. Tím byla předvánoční nálada dokonale podchycena. Pak ještě bylo připomenuto 120. výročí narození Josefa Lady. Zhlédli jsme spoustu jeho krásných obrázků za doprovodu vánočních koled a recitace. Bylo to pěkné zakončení krásně prožitého odpoledne.

Dovoluji si poděkovat za nás všechny posluchače a těšíme se na příští setkání v novém roce. Dík vám všem, kteří jste se na přípravách podíleli. Hodně úspěchů a zdraví v novém roce 2008 přeje jedna z posluchaček.

D. Drholcová

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna