Znak Moravského Krumlova

Beseda s cestovatelem KARLEM WOLFEM

Více informací na www.setkanicestovatelu.cz

Beseda se konala 9. října 2008 od 8 hodin v galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově. Ještě několik minut před začátkem besedy jsem nebyla nijak nadšená z toho, že budu hodinu a půl poslouchat nekonečné vyprávění nějakého světa znalce – o Peru, zemi, o níž jsem věděla v podstatě jen to, že se nachází v Jižní Americe a něco málo o jezeru Titicaca a Machu Picchu, posvátném městě Inků.

Kupodivu si Karel Wolf získal moji pozornost již svými prvními slovy – přivítal nás španělsky, čímž překvapil a udělal radost (španělština se mi totiž líbí, škoda jen, že se na krumlovském gymnáziu nevyučuje) a potom už jsem bystře poslouchala každé slovo a bedlivě si prohlížela každičký promítnutý snímek. Všechny fotografie byly velmi zajímavé, autentické, zachycující místní lid při vykonávání nějaké činnosti nebo přímo pózující objektivu fotografa, stavby, přírodu... Některé situace jsme si mohli ještě více přiblížit krátkým videem. Kolik bychom se však dozvěděli jen z obrázků a videí? Málo. Karel Wolf nám podrobně vyprávěl o obyvatelích, většinou Indiánech – jejich životě, zvycích, svátcích, oblečení apod., ale podělil se i o své zážitky z výprav na vrcholky hor, z cest různými dopravními prostředky a z průzkumů architektonických či jiných památek. Rozšířila jsem si i znalosti o již zmiňovaném Machu Picchu a jezeru Titicaca.

Myslím, že tahle beseda nebyla zbytečná, odnesli jsme si spoustu nejen historických informací o Peru, ale i poznatky o dnešním životě v této zemi. A já jsem se alespoň poučila, že nemám soudit to, o čem nic nevím nebo co se ještě nestalo.

Kristýna Wiederová, GMK, kvarta

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna