Znak Moravského Krumlova

Exkurze žáků ZŠ Ivančická a ZŠ Skalice v Březnu-Měsíci knihy a Internetu

Pro základní a střední školy byly připraveny exkurze do knihovny. Využilo jich 10 tříd včetně žáků zvláštní školy II. Z ze ZŠ Ivančická . S historií knihovny, jednotlivými odděleními a novými službami se seznámilo téměř 190 žáků a studentů. Exkurze byly doplněny o ukázky vhodné četby pro jednotlivé ročníky, žáci vyšších ročníků byli rozděleni do skupin a plnili úkoly zaměřené na vyhledávání informací. V pátek 14. března v rámci celorepublikové akce: “Čteme dětem“ četly pracovnice knihovny dětem v dětském oddělení pohádkové knížky, příběhy o dětech a zvířátkách a vyprávěly si s nimi o tom, co rády čtou.
za MěK Martina Nováková, vedoucí
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna