Znak Moravského Krumlova

Mikulášská tajenka a betlém

Aby adventní čas dětem rychleji ubíhal, připravily knihovnice Městské knihovny Mikulášskou tajenku. Děti měly možnost vyluštit si ji v dětském oddělení a získat tak sladkou odměnu.

Knihovna navázala spolupráci se Základní školou Klášterní. Děti ze školní družiny ZŠ Klášterní vyrobily s paní vychovatelkou Hradcovou nádherný betlém a vyzdobily tak předvánoční knihovnu.

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna