Znak Moravského Krumlova

Noc s Andersenem 28. -29. března 2008

Dopis poslaný všem dětem a knihovnicím, které nocovaly po celé naší republice i ve světě.

Moravský Krumlov. Nocuje s námi 23 dětí, z toho 18 princezen a 5 rytířů, pak 3 studentky –Maková panenka, Beruška a Černokněžnice, a 3 sličné knihovničky-Babuška Jaguška, Dvorní dáma a Bílá paní. Nocování jsme zahájili pasováním pana starosty na pohádkového krále, dostal královskou korunu, plášť, žezlo a královskou šerpu s pečetí. Děti si vyzdobily zlaté korunky a hurá do zámeckého parku. Tam na ně čekala pohádková cesta –10 stanovišť s jednotlivými úkoly, které děti plnily –loupání perníčku, přebírání hrachu a fazolí, hledání poztrácených perel na louce, vše vyvrcholilo hledáním pokladu, který si společně se skauty-lesními skřítky opekly nad ohništěm. Za svitu loučí jsme se vrátili zpět do knihovny, kde na nás čekal pohádkový kvíz o Tři zlaté vlasy děda Vševěda, napsali jsme si tajná přání, která jsme si zapečetili, na pohádkovém bále s písničkami z pohádek našly děti Princeznu se zlatou hvězdou na čele. Děti si složily pohádková puzzle, našly dort s Vílí horou od pana Andersena, zahrály si pohádkové loto, promítly si pomocí dětského diaprojektoru pohádky –Křesadlo, Jak si pejsek roztrhal kalhoty, O Šípkové Růžence, Otesánek a při četbě Popletených pohádek od Ivony Březinové jsme pomalu všichni usínali. Pouze jediná bytost, která nespala, byla naše Bílá paní, která nad námi bděla až do rána. Přeposíláme vám pár fotek z nocování, mějte se fajn. Všechny srdečně zdraví knihovničky z Moravského Krumlova

JAK JSME NOCOVALI V KNIHOVNĚ
Dne 28. března 2008 se v Městské knihovně v Moravském Krumlově konala již známá „Noc s Andersenem“, která je uspořádaná na počest slavného spisovatele Hanse Christiana Andersena. Na tento večer přišly děti, které se nemohly dočkat, až vstoupí do světa plného pohádek. Ke správným pohádkám také jednoznačně patří pohádkové bytosti – např. pan král, paní královna, ale taky třeba bílá paní, čarodějnice, dvorní dáma, sněhová královna či beruška, se kterými jsme se v knihovně setkali. Na tomto večeru jsme si všichni užili spoustu legrace. V zámeckém parku jsme hráli různé hry a podstoupili i stezku odvahy. Dále jsme si mohli napsat svá přání na papír a zapečetit je. Nakonec jsme hledali ukrytý poklad, o kterém nám pověděla bílá paní.
Myslím si, že si tato akce, která má již letitou tradici, získala velké množství dětských příznivců, kteří odcházeli domů s radostnýma očima.

Pavla Vespalcová, Petrovice

Objednávky CD z nocování dětí v knihovně lze objednat na tel. 515 322 252, cena 1 CD 25,-Kč.

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna