Znak Moravského Krumlova

Večerní beseda s akademickým malířem Janem Kudláčkem v Galerii

Akademický malíř Jan Kudláček a paní profesorka Jiřina Rákosníková přijali pozvání do moravskokrumlovské knihovny. Večerní setkání s malířem se konalo v Galerii Knížecího domu. Sváteční atmosféru umocnily svým vystoupením děti ze ZŠ Dolní Dubňany a ZŠ Klášterní Mor. Krumlov. Pan malíř prostřednictvím rozhovoru s paní Kopčilovou i s přítomnými návštěvníky zavzpomínal na své dětství v Dol. Dubňanech a Krumlově. Byl velmi potěšen z balíčku písní a básní, který mu svým vystoupením darovaly k jeho významnému životnímu jubileu žáci obou škol. Na závěr se uskutečnila autogramiáda a zájemci si mohli zakoupit knížky Jiřiny Rákosníkové ilustrované panem Kudláčkem a doplněné zvukovým CD od souboru Hradišťan.

Více o p. Kudláčkovi zde

Předvánoční posezení s akademickým malířem Janem Kudláčkem rodákem z Dolních Dubňan

Toto setkání se neslo již v duchu vánočním. Povídání s tímto neobyčejným naším rodákem je nejenom poutavé, ale i poučné. Vždy navodí příjemnou atmosféru, vyprávěním o svém dětství prožité v tomto rodném kraji, zejména v Dolních Dubňanech a nebylo tomu jinak i tentokrát. Láskyplné povídání o rodině, o vánocích prožitých ve svém dětství, které nebylo lehké, je pro posluchače potěšením a nezapomenutelným zážitkem. Tuto atmosféru umocnily svým vystoupením děti ze ZŠ Klášterní nám. z Mor Krumlova a také děti ze ZŠ z jeho rodných Dolních Dubňan. V této dětmi naladěné sváteční atmosféře bylo znát dojetí nejenom v malířových očích, ale i v očích ostatních návštěvníků besedy. Pan Kudláček oslavil v loňském roce své životní jubileum 80. narozeniny. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, hodně tvůrčí práce a radostných chvil strávených v kruhu své rodiny a svých přátel. Nám všem přeji ještě mnoho takových setkání s tímto neobyčejným rodákem, malířem a laskavým vypravěčem.

Poděkování také patří Městské knihovně v Mor. Krumlově za zprostředkování tohoto neobyčejného setkání .

Jana Mašová – starostka obce Dolní Dubňany.

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna