Znak Moravského Krumlova

100. výročí založení Místní knihovny Polánka

V letošním roce vzpomínáme 100. výročí založení obecní knihovny v Polánce. První zmínka o knihovně pochází z roku 1908. Letopočet založení knihovny můžeme objevit v jednom z nejstarších dostupných pramenů, Vlastivěda Moravská, vydaná v roce 1913, Vilémem Haňákem.

Založení knihovny bylo podporováno tehdejším starostou, panem Františkem Bendou, který se zasloužil o nebývalý vnitřní rozvoj obce. V roce 1907 byl jmenován zemským poslancem a po dvou letech vyznamenán Zlatým záslužným křížem.

Roku 1910, kdy měla Polánka 404 obyvatel, čítala knihovna 50 svazků, ale počet registrovaných čtenářů nebyl bohužel dochován. Mezi nejstarší knihovníky patřili František Procházka, Karel Šafránek, Květoslava Břinková a Oldřich Mižďoch. Až do roku 2002 byla knihovna v budově bývalé obecní radnice. Tohoto roku došlo k prodeji nemovitosti a knihovna byla přestěhována do budovy mateřské školky. V současnosti funguje knihovna jako pobočka knihovny v Moravském Krumlově, odkud si rovněž zapůjčuje knihy. Od roku 2007 je zde zřízen volný přístup na internet zdarma. K tomuto roku je zde registrováno 44 čtenářů a knihovna eviduje 2174 svazků. Současnou knihovnicí je Dita Čechová, která kromě půjčování knih a časopisů poskytne i odbornou pomoc při výběru.

V pondělí 24.11.2008 se v knihovně v Polánce uskutečnila beseda k tomuto významnému jubileu. Společenské setkání zorganizovala Městská knihovna v Moravském Krumlově ve spolupráci s Místní knihovnou. Přítomní měli možnost vyslechnout podrobnosti o historii Polánky, v podání manželů Grunových, zavzpomínání pamětníků, statistiku z historie knihovny a kulturní vystoupení. Při této příležitosti byla drobným dárkem oceněna knihovnice Jaromíra Čechová, za dlouhodobé a spolehlivé fungování knihovny.

100 let obecní knihovny Polánce stojí za připomenutí nejen z hlediska dějin obce, ale z hlediska jejího historického a kulturního rozvoje. Dnes, kdy stojíme na prahu informační společnosti a digitální technika a internet začínají ovládat svět, je dobré si uvědomit, že knihovny vždy byly a budou oporou vzdělávacího procesu.

Aleš Friedrich

plakát (doc)
www.polanka.wbs.cz


Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna