Znak Moravského Krumlova

Březen –měsíc knihy v knihovně

Městská knihovna pořádala letos stejně jako v předcházejících letech pro čtenáře a obyvatele (nejen našeho) města spoustu zajímavých akcí. Tady je jejich stručné shrnutí:

Během celého měsíce se uskutečnilo 11 exkurzí dětí z MŠ a ZŠ. Knihovnu navštívily děti z MŠ Husova a z MŠ Petrovice, žáci ze ZŠ Bohutice, Rybníky, Olbramovice, Vedrovice, Lesonice, Dolní Dubňany a studenti ze SOŠ Moravský Krumlov. Seznámily se s knihovnou a naučily se orientovat v řazení knih a vyhledávat knihy v počítačových katalozích. Žáci plnili různé úkoly, luštili rébusy a tajenky a byly jim ukázány knižní novinky pro jejich věkovou kategorii.

2.března se konala další, již tradiční Literární kavárna, tentokrát o Zdence Braunerové. Paní Eva Kopčilová nás svým milým a poutavým vyprávěním opět pohladila po duši a vůně kávy a koláčů, které nám upekly děvčata ze SOŠ Moravský Krumlov, pohodovou atmosféru jen podtrhla.

12.a 13. března se konalo autorské čtení Ludvíka Vaculíka nazvané podle jeho nové knihy „Dřevěná mysl“ . O mimořádném úspěchu této akce jste si mohli přečíst v minulém čísle Moravskokrumlovských novin. O tom, že se panu Vaculíkovi v Moravském Krumlově líbilo, svědčí i fakt, že našemu městu věnoval svůj pravidelný fejeton v Lidových novinách v úterý 17. března. Besedu navštívili první den moravskokrumlovští občané a druhý den studenti SOŠ a gymnázia.

18.března se uskutečnil interaktivní literární pořad Jana Petráše Knižní kabaret aneb Vracíme se ke knížkám. Navštívilo ho 81 žáků ZŠ Bohutice, Lesonice, Rybníky, Olbramovice, Vedrovice, Moravský Krumlov, Dolní Dubňany a Vémyslice.

24.března byl plánovaný Den otevřených dveří. Bohužel však zrovna v tento den zkolabovala počítačová síť a tak dopoledne byly dveře naší knihovny zavřené. Novým čtenářům jsme se však tento handicap snažili vynahradit možností zaregistrovat se během dalších dvou týdnů zdarma. A jak se říká – všechno zlé je k něčemu dobré – naši čtenáři „dostali“ dva nové počítače s připojením k internetu.

Od března máme pro čtenáře novinku v katalogizačních lístcích. Čtenáři zde najdou mimo katalogizačních údajů také anotaci a kopii obálky knihy, takže si mohou lépe uvědomit, jestli už například danou knihu četli, nebo naopak je toto upoutá a knihu si budou chtít přečíst.

Během celého měsíce probíhala již tradičně prodejní výstava nakladatelství Librex s 20% slevou. Prodalo se 176 knih pro děti a mládež.

Zároveň jsme se čtenáři vyplňovali anketní lístky do čtenářské soutěže o nejoblíbenější knihu roku 2008 Magnesia Litera. Celkem jsme odeslali 152 vyplněných hlasovacích kupónů .

V dětském oddělení byla pro děti připravena velikonoční soutěž s luštěním tajenky. Úspěšní luštitelé doslali malou sladkou odměnu.

Fotografie z akcí najdete na www.knihovnamk.cz

Za MěK R. Dvořáková

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna