Znak Moravského Krumlova

Cestopisná přednáška na téma Egypt 9. února 2009

9. února se konala v Městské knihovně Moravský Krumlov cestopisná přednáška na téma: „Egypt“. Na besedě nás cestovatel a průvodce pan ing. Arnošt Máder a Mgr. Jana Puchegger Chadalíková seznámili s památkami starověkého Egypta i se životem současných obyvatel. Oba naši přednášející navštívili Egypt několikrát, věnovali se tedy jak zdejší přírodě, tak i proslulým památkám v Údolí králů. Ze svých cest přivezli řadu předmětů, které jsou v Egyptě zcela běžné např. ručně vyráběné šaty, šperky, místní parfémy, ale i suvenýry které si jako turisté můžete odvést i vy. Protože ing. Máder dlouhou dobu spolupracuje s TyfloCentrem a povídání uzpůsobuje právě zrakově postiženým občanům, měla beseda i haptický charakter, to znamená, že všechny jmenované předměty si návštěvníci mohli prohlédnout opravdu zblízka a osahat si je. Besedy se zúčastnilo 50 návštěvníků mezi nimiž nechyběli i zrakově postižení občané, pro které tuto besedu TyfloCentrum ve spolupráci s knihovnou uspořádalo.

Plakát (.doc)

Setkání s Egyptem Moravském Krumlově

Zima ještě vládne plnou silou, ale my jsme se rozhodli že budeme statečně vzdorovat. Pobočka TyfloCentra v Moravském Krumlově uspořádala ve spolupráci s Městskou knihovnou další z mnoha cestovatelských besed. Besedy jsou vždy určeny nejen klientům se zrakovým postižením, ale i jejich přátelům.Sešli jsme se 9. února a tentokráte byl ústředním motivem povídání Egypt. Do Moravského Krumlova přijel cestovatel Ing. Arnošt Mader a doplnila ho ještě kolegyně ze znojemského TyfloCentra Mgr. Jana Puchegger Chadalíková, oba Egypt navštívili mnohokrát.

Během dvou hodin povídání nás pan Mader seznámil s přírodními krásami Egypta, povídal o místních horách, které jsou vyprahlé a kamenité, zmínil se i o bohatém Rudém moři, které oplývá množstvím barevných rybek a živočichů. Měli jsme možnost prohlédnout si i některé suvenýry, sošku písaře, model sfingy a malou skleněnou pyramidu pokreslenou hieroglyfy.
Poté dostala slovo paní Jana a tak jsme měli možnost prostřednictvím jejího povídání nahlédnout do Údolí králů ke třem nejznámějším pyramidám, projet se na hřbetu velblouda po Sahaře a projít se po místní tržnici. Všechny velmi zaujalo vyprávění o životě a tradicích zdejšího egyptského obyvatelstva, díky tomu jsme mohli porovnat odlišnosti arabské kultury a naší křesťanské. I paní Jana sebou přivezla své vzpomínky na Egypt - několik nádherných šatů, které Egypťanky nosí jako domácí oděv, parfémy z místní parfumerny a přítomné dámy zaujaly hlavně překrásné šperky a kostým používaný na břišní tance.

Zájem publika byl veliký, málem jsme se do vyhrazené místnosti nevešli, dotazů na přednášející byla spousta a i čas besedy se protáhl. Věřím, že všichni posluchači domů odcházeli plni dojmů a informací a hlavně s pocitem zajímavě stráveného odpoledne.

Za TyfloCentrum Eva Indrová

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna