Znak Moravského Krumlova

Den nevidomých v knihovně

Přijďte nahlédnout do světa zrakově postižených

Reakce žáků víceletého gymnázia na Den otevřených dveří Tyflocentra konané v Městské knihovně Moravský Krumlov v pátek 13.11. na Den nevidomých

 • „Moc se mi to líbilo,slepecký život mi to přiblížilo! Však nechtěla bych tímto stylem žíti, musela bych doma pořádek míti!“
 • „ Bylo to moc super, moc mě zaujaly pomůcky pro slepé. Hlavně rozlišovač barev i chození se slepeckou hůlkou. Ale slepá bych být nechtěla.“
 • „ Nejvíc se mi líbilo hraní hry dáma. Ale líbilo se mně to vše.“
 • „ Byla to skvělá přednáška. Nejlepší bylo prohlížení pomůcek.“
 • „Mohli jsme si vyzkoušet chodit poslepu, ale myslím, že kdybych byla slepá, že by to bylo těžké. Moc obdivuji slepé lidi.
 • „ Líbilo se mi chození po schodech a dáma poslepu. Indikátor barev a světla se mi líbil taky.“
 • „ Bylo to skvělé, dozvěděli jsme se jak slepí žijí a vyzkoušeli jsme si co k životu používají.“
 • „ Bylo to skvělé, nejlepší bylo chození s bílou holí. „
 • „ Líbilo se mi to, nejvíce se mi líbil indikátor barev a šachy.“
 • „ Bylo to perfektní, nejvíc se mi líbil indikátor.“
 • „ Líbila se mi na tom chůze ze schodů a pomůcky pro slepé.“
 • „ Bylo to super. Nejlepší byla bílá hůl.
 • „ Bylo to moc super! Dozvěděli jsme se spoustu užitečných věcí. Prostě to bylo celé super.“
 • „ Nejvíc se mi líbilo chození s hůlkou a páskou na očích.“

Den otevřených dveří TyfloCentra v Moravském Krumlově

Dát o sobě vědět, prezentovat svou práci, informovat potenciální klienty i širokou veřejnost – to všechno bylo smyslem Dne otevřených dveří, které TyfloCentrum v Moravském Krumlově uspořádalo ve spolupráci s Městskou knihovnou v pátek 13.11.2009. Nebyla to první akce ve spolupráci s Městskou knihovnou, a doufám, že ani poslední. Už počet lidí, kteří Den otevřených dveří navštívili (bylo jich asi 250), svědčí o tom, že se nejednalo o akci nahodilou. Přípravám jsme se věnovali od září 2009. Pro návštěvníky jsme v prostorách Městské knihovny připravili:

Výstavu pomůcek pro nevidomé a slabozraké
Možnost vyzkoušet si chůzi s bílou holí
Hry pro nevidomé a slabozraké
Besedu o problematice nevidomých
Informační letáky
Ukázku práce s ozvučenými elektronickými pomůckami – počítač, mobil

Od 9 do 16 hod. se dveře knihovny prakticky nezavřely. Dopoledne jsme začali besedami o problematice nevidomých pro žáky ze základních škol Ivančická, Klášterní i Gymnázia. Z plánovaných čtyř besed po děti, jich bylo nakonec osm. Nenavštívili nás, ale jen žáci z místních škol. Přišla se podívat i vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu JUDr. Bártová se svou kolegyní paní Borešovou. Pomůcky si přišli prohlédnout i stávající klienti TyfloCentra či zájemci o naše služby. Až po 16-té hodině když jsme si s naší klientkou Petrou na chvíli sedly, byly jsme unavené, vyčerpané a šťastné. Hřál nás pocit, že akce, kterou jsme tak dlouho s kolegyní chystaly, se vydařila, že měla smysl a že o ni byl zájem. A už víme, že bude pomalu čas začít chystat další akce na rok 2010 např. v únoru cestopisnou přednášku o Maďarsku, v září cestopisné promítání o Kanárských ostrovech a v listopadu Den otevřených dveří. Už teď se těšíme.

Poděkování patří naší klientce Petře Šeneklové, která pomáhala a celý den předváděla ozvučený počítač a mobil, její mamince i dvěma studentkám - dobrovolnicím z gymnázia. Dále bych chtěla poděkovat vedoucí Městské knihovny v Moravském Krumlově, paní Novákové, která s námi akci připravila i dalším pracovnicím knihovny, kterým jsme ten den trošku komplikovali práci.

za Tyflocentrum Eva Indrová

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna