Znak Moravského Krumlova

Den pro dětskou knihu

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil v letošním roce již III. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu.

Termín byl stanoven na 28. listopadu 2009, tj. sobotu před 1. nedělí adventní. Právě v tento čas je totiž vhodné propagovat dětskou knihu. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, je vhodné myslet na knihu jako dárek apod. Tento den byl vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Formy propagace této akce byly různé. Šlo ji pojmout jako prodejní výstavu knih, jako výstavu výtvarných prací na základě četby, znalostními soutěžemi (s využitím knih), dětskými divadelními představeními a jinými doprovodnými akcemi. Byla široká škála možností, jak propagovat dětské oddělení knihovny, ale také profesionalitu knihovníků a jejich znalost literatury a knih pro děti. Důležité je netradičním způsobem děti a jejich rodiče oslovit a přesvědčit je, že v knihovnách se se o knihách pro děti )ale nejen o nich) mohou leccos dozvědět, vybrat vhodný vánoční dárek atp. Městská knihovna Moravský Krumlov připravila v rámci této akce výstavu literárních a výtvarných prací žáků ZŠ Klášterní. Výstava byla nainstalována v prostorách studovny od 9. listopadu až do 3. prosince 2009.

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna