Znak Moravského Krumlova

Březen do knihovny vlezem - exkurze žáků z okolních ZŠ

JAK TO CHODÍ V KNIHOVNĚ

Jsme žáci Základní školy Bohutice a naši školu navštěvuje 23 dětí. 9. března jsme se vydali do Moravského Krumlova. Městská knihovna pořádala besedu o knihách. Nejdříve nás paní knihovnice přivítala. Seznámila nás s barevným řazením knih pro mladší děti. Také jsme si vyzkoušeli, jak vyhledávat určené knihy. Potom následovala popletená pohádka, při které jsme zjišťovali, kolik pohádek bylo spleteno do jedné. Řešili jsme rébusy, hádanky a měli jsme možnost si prohlédnout knihy, které nás zajímaly. Beseda se nám všem líbila.
žáci a učitelé ZŠ Bohutice

ŽÁCI Z DOLNÍCH DUBŇAN NÁVŠTÍVILI KNIHOVNU

Ve středu 18.3.2009 jsme s celou školou jeli do knihovny do Moravského Krumlova, kde nám paní knihovnice popovídala o knihovně a vysvětlila nám, jak se tam knížky půjčují a jak jsou označené.Taky dala naší paní učitelce přihlášky, které nám paní učitelka ve škole rozdala. Atmosféra knihovny a povídání paní knihovnice mě nadchlo natolik, že jsem se do knihovny přihlásil.
Milan Fukal (5. ročník)

Ve středu 18.3.2009 jsme byli v knihovně v Moravském Krumlově. Moc se mi tam líbilo. Dokonce jsem se do knihovny přihlásila.
Nikol Hladká (2. ročník)

V knihovně se mi moc líbilo. Měli tam hezké knížky. Líbilo se mi, jak nám paní vyprávěla popletenou pohádku.
David Hladký (2. ročník)

V knihovně se mi moc líbilo, protože tam měli mnoho knih a já ráda čtu. Až budu chodit do školy do Moravského Krumlova, budu si tam půjčovat knížky. Už se na to moc těším.
Blanka Knotková (2. ročník)

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna