Znak Moravského Krumlova

Mikulášská dílnička

Ve čtvrtek 3.12.2009 navštívili žáci ze druhé třídy ZŠ Ivančická v rámci projektu Celé Česko čte dětem opět knihovnu. Tentokrát zde pro ně byla připravena Mikulášská dílna čtení. Knihovnice jim nejdříve přečetla vzpomínky Josefa Lady na Mikuláše v době jeho dětství. Potom dětem vyprávěla o štědrém biskupu Svatém Nikolausovi, který pomáhal chudým lidem. Na jeho památku se slaví svátek svatého Mikuláše v naší zemi i jinde. V USA se ze zkomoleniny Santa Nikolaus stal Santa Klaus, který ovšem americkým dětem nosí dárky až o Vánocích.
Také si všichni společně povídali, jak probíhají dnešní oslavy Mikuláše u nás. Žáci se rozdělili do pracovních skupinek, ve kterých měli za úkol promyslet si, jak by popsali postavu Mikuláše cizinci, který ho nezná. Každá skupinka udělala malé povídání o Mikuláši pro ostatní děti.
Poté jsme přešli k výtvarné části akce. Děti dostaly šablony Mikuláše, anděla a čerta, které si obkreslily, vymalovaly vystřihly a nalepily na špejli. Odnášely si je sebou domů, kde si je můžou dát do květináče nebo do hrnečku s tužkami.
Také si ve studovně prohlédly výstavu literárních a výtvarných prací ke Dni dětské knihy.
A na závěr žáci jako správní čtenáři vrátili již přečtené knihy a půjčili si další, tentokrát se zaměřením na blížící se Vánoce.

Za MěK Mor. Krumlov R. Dvořáková

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna