Znak Moravského Krumlova

7. Noc s Andersenem a Sekorou-nocování dětí v knihovně

Milé Andersenky, anderseňata, v Moravském Krumlově v knihovně nás spalo celkem 37 spáčů, z toho 31 dětí ve věku od 5 let až do 14 let, 3 studentky – berušky pomocnice, 3 knihovničky-Ferda Mravenec, Brouk Pytlík a beruška. Knihovna byla vyzdobena jako mraveniště a po příchodu do knihovny -dostaly děti čepičky s Ferdou mravencem, uvázaly si puntíkovaný šátek a staly se tak malými mravenečky. Tak jako každý rok, i letos četla dětem na uvítanou studentka Denisa tentokrát ze Sedmi pohádek .Vysvětlili jsme si proč se nocuje s Andersenem a kdo nosil puntíkovaný šátek a kdo má letos výročí. Pustili jsme si prezentaci o Ondřeji Sekorovi, četli jsme si z knížky Ferda cvičí mraveniště, abychom se připravili na disciplíny, které nás čekaly v zámeckém parku. Tam jsme si na deseti stanovištích prověřili šikovnost mravenečků, úklid lesa, poplach v mraveništi, záchranu mravenčích larev, pozor na pavouka, nácvik házení lasem, záchranu kamaráda, skákání jako luční koník, měření společných sil a práce všeho druhu. Po splnění jednotlivých disciplín, které nám pomohl připravit místní oddíl skautů, hledali mravenečci ukrytý uzený poklad v podobě špekáčků. Pak nás čekala mravenčí cestička odvahy s poletujícími světluškami. Po příchodu do knihovny, nás navštívil pan starosta s chotí, který dětem pověděl, jaké měl rád knížky v dětství a zároveň přečetl připravené úryvky ze Sekorovy knížky Mravenci se nedají. Navazovalo 10 kontrolních otázek ze života mravenců /jestli děti dobře poslouchaly/. Následovala rukodělná činnost, ve které si mravenečci vyrobili postavičku Ferdy Mravence z vařečky, krásně se jim všechny povedly. Jednu velkou dostal od dětí i pan starosta, který z ní měl obrovskou radost. Sladké překvapení v podobě dortu s obrázkem Ferdy Mravence, berušky a Brouka Pytlíka, našli mravenečci hravě. Pak jsme si společně vyluštili kvíz o Ferdovi, zašifrovanou tajenku o Sekorovi a zahráli Kimovu hru. Po půlnoci odcházely spát malé děti při čtení Ferdova slabikáře, nespáči luštili zapeklité křížovky, hráli hry nebo si četli ze svých oblíbených knížek a sdělovali kamarádům své dojmy. Kolem druhé hodiny ranní už spalo celé mraveniště –hurá!!! Ráno dostaly děti pamětní listy, aby si někdy vzpomněly na báječnou noc.

příspěvek z nocování dětí v knihovně Moravský Krumlov sestavila Martina Nováková

Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří nám byli ochotni zasponzorovat zboží z jejich firem k občerstvení a k rukodělné činnosti nocujících dětí:
Drogerie p. Šedrla, Jašovi s.r.o. p. Jašová, Pekárna Ivanka, Průmyslové zboží p. Šedrla,, Řeznictví Bažant-p. Hrnčář, Textil – Oděvy p. Poláchová, Truhlářství D - Fortel s.r.o. p. Záviška, Vydavatelství p. Večeřa.
Zároveň děkujeme Domu dětí a mládeže za zapůjčené věci a oddílu skautů za výpomoc na stanovištích v zámeckém parku.


Byl jsem na noci s Andersenem. Paní vedoucí nám četla pohádku Sedm pohádek, které napsal Ondřej Sekora. Měli jsme šátky jako Ferda mravenec. Šli jsme do zámeckého parku. Tam na nás čekalo deset úkolů. Pak jsme opékali párky. Než jsmešli spát, luštili jsme křížovky. Moc se mi to líbilo, příště přijdu znovu.
Vojta Rotter


Děkujeme za uspořádání noci s Andersenem. Nejlepší bylo opékání špekáčků a stezka odvahy.
Zdeněk a Martin Čechovi


Posíláme pozdrav všem z knihovny, hlavně Ferdovi. Bylo to tam moc pěkné. Nejvíc se nám líbil táborák, hry a přespávání.
Martínkův Ferda, je zapíchlý na zahradě vedle mraveniště, aby nebyl sám.
Děkujeme Jenda a Martínek Prokopovi

Kresba (.pdf)


Básničky k nocování (.doc)
Pamětní list (.doc)

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna