Znak Moravského Krumlova

Slavnostní pasování prvňáčků

V úterý 23. června proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Moravský Krumlov slavnostní pasování prvňáčků. Pasování se zúčastnil místostarosta Moravského Krumlova Mgr. Tomáš Třetina, který žáky ZŠ Ivančická a ZŠ Klášterní pasoval na čtenáře. Městská knihovna Moravský Krumlov se zapojila do projektu Národní pedagogické knihovny: „Už jsem čtenář -Knížka pro prvňáčka.“ Cílem projektu bylo podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě. Vznikla tak vzájemná spolupráce knihovny se dvěmi místními a se sedmi okolními školami, jejímž vyvrcholením bylo slavnostní pasování na čtenáře a předání knihy Ivony Březinové: „Okno do komína“ 115 ti žákům 1. tříd ZŠ zúčastněným v rámci tohoto neobvyklého projektu. Po kulturním vystoupení žáků 2. třídy ZŠ Klášterní a po přečtení pasovacího slibu, následovalo pasování s podpisy čtenářů na pasovací listinu. Malí čtenáři obdrželi za svou půlroční snahu a vytrvalost nejen knížku na prázdniny, ale i krásnou záložku do knihy a sladkou odměnu.

Těšíme se na další spolupráci se školami i v příštím školním roce.
Za MěK Moravský Krumlov Martina Nováková


Milí prvňáčci,
není to tak dávno, co jste se přišli poprvé podívat do naší knihovny. Určitě si vzpomenete na skřítka Knihomůlka a na obrázkové knížky, z kterých jste tenkrát poznali jen pár velkých písmen. Končí váš první školní rok během kterého jste se naučili číst, psát i počítat. Naučit se číst, to není jen tak, to chce velký kus práce a vytrvalosti. Ale je to také obrovská výhoda – nyní už se můžete vydat sami do knihovny s vlastní legitimací, vypůjčit si všechno, co vás zajímá, číst si, kdy se vám zachce a dokonce i předčítat mladším sourozencům. Přejeme vám, aby se knížky staly vašimi dobrými kamarády a společníky. V naší knihovně jich na vás čeká přes pět tisíc, a to je pořádná hromada!

A protože místostarosta našeho města pan Tomáš Třetina dobře ví, jak máte rádi pohádky, oblékl si královský plášť, vzal pasovací meč, kterým vás uvedl do království četby a knih. Stačilo jen vyslovit slavnostní slib:

Pasovací slib
Slibujeme ve jménu všech krásných
knížek – pohádek, příběhů a básniček,
že se budeme vždy chovat jako správní čtenáři.
Budeme knížky opatrovat
jako nejvzácnější poklady, chovat se k nim vždy opatrně a s největší úctou a budeme je mít rádi.
„ To slibujeme ! „

A nyní už jste se stali malými čtenáři, my vám slibujeme, že vám budeme při výběru knížek pomáhat a moc se na vás těšíme
vaše knihovnice z Městské knihovny Moravský Krumlov


VELKÉ PŘEKVAPENÍ

To jsme ani nevěděli, že se dostaneme rovnou do pohádky. Šli jsme na MěÚ a tam na nás čekal sám pan král.Měl plášť, korunu a ohromný meč a tím nás pasoval na čtenáře.
My jsme mu museli slíbit, že se ke knihám budeme vždycky hezky chovat. Nejlepší bylo, že jsme za odměnu dostali poukázku na zmrzlinu a taky čtenářskou legitimaci.
HURÁ, UŽ JSME ČTENÁŘI !

1.A a 1.B ZŠ Moravský Krumlov, Klášterní nám.

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna