Znak Moravského Krumlova

Životní lásky Zdenky Braunerové 2. března 2009

Kavárna
Devatenáct zastavení

Setkat se s osobnostmi českých dějin, ať jde o literaturu či umění, je pro každého milovníka těchto oborů velkým zážitkem. A je-li toto setkání navíc zprostředkováno kvalifikovaně a poutavě, pak je to zážitek dvojnásobný.

Je tomu tak pokaždé, když se v malé městské knihovně v našem městě koná „kavárnička“, kde na 35 návštěvníků (více se jich tam bohužel nevejde) téměř bez dechu naslouchá slovům paní Evy Kopčilové, která velmi zasvěceně, se zaujetím pro dané téma i pro detail, s nadšením a milým „kantorským“ přístupem seznamuje své posluchače s osudy českých spisovatelů, malířů a jiných významných osobností našeho národa. Její dokonalá příprava, její přednes vždy provázený příslušnou knižní či obrazovou dokumentací a elegantní vystupování je vždy zárukou kvality a nikdy nezklame.

A tak tomu bylo i tentokrát, kdy v jedno šedivé březnové odpoledne dokázala rozjasnit celou „kavárničku“ svým vyprávěním o životních osudech a láskách významné české malířky a grafičky Zdenky Braunerové (1858-1934), která se zasloužila o obrodu české knižní úpravy (např. Pohádky máje od Viléma Mrštíka, jednoho z jejích osudových mužů). Bylo to již devatenácté zastavení v dnešním uspěchaném světě, i když jen krátkou chvíli, ale zastavení krásné, zajímavé a velice poutavé.

Věřím, že takových zastavení bude dalších nejméně devatenáct a již dnes se jistě budeme na ně a na paní Kopčilovou těšit. Nesmím však zapomenout ani na všechny pracovnice zdejší městské knihovny, které „naše kavárničky“ organizačně zajišťují, připravují a provází je úvodním slovem i závěrečným slovem. Nikdy nezapomenou na květinové poděkování přednášející. Vlastně jejich zásluhou máme možnost účastnit se těchto krásných – dalo by se říct - přímo intimních setkání. Nejen z kapacitních důvodů, ale také proto, že v době kdy se tyto akce konají, tedy ve 14 hod., se lidé zaměstnaní těžko mohou uvolnit z práce, aby se možná právě oni také zastavily a ponořili do světa krásy, příjemného vzpomínání a dozvěděli se něco nového.

Za sebe a věřím i za všechny, kteří chodí do literární kavárny pro krásné české slovo a pro pohlazení na duši vyslovuji velký DÍK všem, kteří nám připravují nezapomenutelné zážitky.

Mgr. Jana Hubálková

Více na www.wikipedie.cz
Plakát (.jpg)

Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna
Moravský Krumlov knihovna